Norsk teknologi sparer strøm i ni europeiske land

Flere land har tatt i bruk norsk teknologi som sparer klimaet og samfunnet for store utgifter. Hvis hele Europa fulgte oppskriften, ville det tilsvart et årlig strømforbruk fra 35 millioner husstander.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 5. juli 2021 klokken 09:53

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Bilde av tog på skinner, med mange master for strømkabler i forgrunn.

Foto: Terje Walle, Bane NOR

Transport står for en tredjedel av klimautslippene i Norge. Av dette er jernbanens andel kun 0,3 prosent. Det betyr at tog bruker minst energi per passasjer – av alle transportformer.

Bane NOR jobber for å gjøre jernbanen stadig mer klimavennlig og bærekraftig. Her har Norge ledet an i den teknologiske utviklingen, og er i førersetet for opplæring av våre europeiske naboer.

Naboene våre er med

Allerede i 2003 skapte Jernbaneverket (Bane NORs forløper) systemet Erex. Siden den gang har åtte andre nasjoner gått inn som medlemmer og brukere av teknologien: Belgia, Danmark, Finland, Luxembourg, Nederland, Spania, Sveits og Sverige.

– Takket være dette systemet bruker togene 75 prosent av energien de gjorde tidligere. Det gir lavere strømregning til togselskapene og sparer miljøet for unødvendig energibruk. En skikkelig vinn-vinn-situasjon, påpeker Dyre Martin Gulbrandsen, leder for energihandel i Bane NOR.

Teknologien innebærer ingen tunge eller dyre systemer. Nye land som blir med i samarbeidet drar rask nytte av både systemet og kunnskapen fra sine europeiske kolleger.

Økonomisk kjøring av togene

Den klimavennlige gevinsten oppstår ved å måle og overvåke togenes energibruk svært nøyaktig. Takket være data som kommer fra Erex, kan togselskapene analysere hvor og når de lager og bruker mest strøm, og hvordan lokførerne bør styre togene for å bruke minst mulig.

– Moderne tog fungerer på samme måte som en elbil. Toget produserer strøm ved bremsing og bruker mer strøm når vi trenger energi for å komme oss opp i fart, forteller Gulbrandsen.

Strømsparingen skjer derfor både under bremsing og ved at lokførere tilpasser kjørestilen for å bruke mindre strøm.

– Vi ser at enkelte lokførere sparer opp til 30 prosent av forbruket. Denne strømmen mates tilbake til strømnettet via kontaktledningen, og kan selges videre til andre tog eller strømabonnenter som deg og meg, forklarer han.

Tidligere gikk mye av denne energien tapt som varme i bremsene.

Felles dugnad for å spare strøm

Siden 2003 har den norske jernbanen vært en rollemodell for energibruk i Europa.

– Vi synes samarbeid og kunnskapsdeling er veldig viktig, og deler teknologien med alle land som ønsker å bli partnere. Vi har derfor satset på et stort dugnadssamarbeid der vi lærer av hverandre og deler på kostnadene, forteller Gulbrandsen.

Han mener det er viktig med bærekraftig satsing, for å stadig øke jernbanens miljøfortrinn.

– Det betyr mye for klimaet og for at jernbanen skal bli enda mer konkurransedyktig, sier Dyre Martin Gulbrandsen.

FAKTA - Dette er Erex:

  • Et IT-system som benytter avanserte energimålesystemer på togene.
  • Gjør togselskapene i stand til å forstå bruken av energi slik at de kan redusere både forbruket og kostnadene.
  • Informasjonen fra Erex brukes i opplæring av lokførere slik at de utvikler en effektiv og energivennlig kjørestil fra start.
  • Systemet fører til en reduksjon på 25-30 prosent i energibruken for tog.
  • Eies av et samarbeid mellom jernbaneorganisasjoner i 9 europeiske land: Sveits, Spania, Belgia, Nederland, Luxembourg, Danmark, Finland, Sverige og Norge. Samarbeidet kalles Eress.
  • Systemet utvikles og driftes av Bane NOR i Oslo.

 


Publisert: 5. juli 2021 klokken 09:53

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17