Næringen positiv til ny godkjenningsordning

Både større virksomheter og bransjeforeningen EBA støtter Bane NORs nye ordning for sikkerhetsvakter som jobber med jernbane. NRC Group er raskt på banen med ønske om å ansette personer som tilbyr sikkerhetsvakt-tjenester gjennom enkeltpersonforetak.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 23. november 2021 klokken 08:00

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Bilde av Martin Inge Olsen, divisjonsdirektør Bane i NRC Group Norge

– Vi skal rekruttere flere vakter, og det vet vi at andre entreprenører også skal, sier Martin Inge Olsen, divisjonsdirektør Bane i NRC Group Norge. I likhet med EBA støtter han godkjenningsordningen Bane NOR innfører. Foto: NRC Group

Bane NOR innfører en ny ordning for sikkerhetsvakter som jobber på jernbanen, en ordning som vil gjelde fra 15. mars 2022. Hensikten er å bedre sikkerheten og ryddige arbeidsforhold, og unngå brudd på regelverk. Sikkerhetsvaktene har ansvaret for trafikksikkerheten når det jobbes i og ved jernbanen.

– Nå signaliserer flere viktige aktører at den nye godkjenningsordningen ønskes velkommen, sier Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR.

Minst ti faste ansatte

Den nye ordningen innebærer blant annet krav om at virksomheten skal ha minst ti faste ansatte for å bli godkjent til å utføre sikkerhetsfunksjoner ved jernbanen.

Bakgrunnen er at større virksomheter har andre krav til systemer for internkontroll og bedre kapasitet til å følge opp den enkelte ansatte og deres arbeid.

– Bane NOR har avdekket flere alvorlige brudd på regelverket knyttet til virksomheter som jobber som sikkerhetsvakter, og som innebærer betydelig økt risiko for skader på liv og helse for de som arbeider i og ved jernbanen, sier Kjenne.

Viktig grep for økt sikkerhet

Martin Inge Olsen er divisjonsdirektør Bane i NRC Group Norge, som er Nordens største jernbane-entreprenør og den største private jernbaneentreprenøren i Norge. Han sier dette:

– Trenden viser et økt antall nestenulykker de siste årene, og både vi som entreprenører og Bane NOR som byggherre, må ta grep for å sikre at alle kommer trygt hjem hver eneste dag. Vi støtter den nye ordningen til Bane NOR 100 prosent, og er enig i den justeringen som nå gjøres. Sikkerhetsfunksjonen må organiseres slik at vi ikke kan få ulykker på jernbanen i Norge.

Han legger til at når Bane NORs interne undersøkelse avdekker så mange alvorlige avvik hos flere aktører, er man nødt til å sette krav til at virksomhetene har internkontroll og systemer for personaloppfølging.

– Slik kan vi få kontroll på denne sitasjonen. Andre tiltak, som innføringen av HMSREG, vil også være til hjelp for å sikre at ikke Arbeidsmiljøloven brytes.

Vil rekruttere sikkerhetsvakter

– Sikkerhetsvaktene har ansvar for liv og helse. Bane NOR tar et viktig og riktig skritt, presiserer Olsen.

Han har full forståelse for at de mindre foretakene som har fulgt regelverket, kan oppleve at den nye ordningen virker urettferdig. Han sier at behovet for antall sikkerhetsvakter vil øke fremover i takt med at bevilgningene og aktivitetsnivået øker.

– Vi skal rekruttere flere vakter, og det vet vi at andre entreprenører også skal. Vi ser ingen opplagt grunn til at noen av de mindre aktørene trenger å frykte arbeidsledighet.

Ser klart behovet for ny ordning

Ingvild Storås er leder av jernbaneutvalget i Entreprenørforeningen for bygg og anlegg (EBA) og administrerende direktør i Baneservice AS. Hun setter pris på at godkjenningsordningen nå kommer, og forteller at krav til sikkerhetsfunksjonen har blitt løftet fram som et viktig tema i møtene som jevnlig holdes mellom bransjeforeningen og Bane NOR.

– Sikkerhetsvaktene har en viktig funksjon, og det er bra og nødvendig at Bane NOR som bestiller nå stiller strengere krav til de som skal utøve denne funksjonen. Her er Bane NOR i en viktig posisjon. Vi ser et stort og økende behov for sikkerhetsvakter – det blir ikke mindre. Med veksten som er skissert innen jernbane vil det være nok å gjøre for alle, men da under de organisatoriske krav som Bane NOR nå stiller, sier Storås.

– Utelukkende bra

Hun støttes av Arne Aakre, som er avdelingsleder for Vei og jernbane i EBA.

– Det er utelukkende bra at det nå innføres en ny godkjenningsordning, sier Aakre.

Han mener klart at ordningen vil bidra til å sikre at Arbeidsmiljøloven blir fulgt. Aakre peker blant annet på krav til internkontroll, kvalitetssystem, kompetanse og rutiner for sikkerhetsarbeid, som nå kan bli ivaretatt mer systematisk.


Publisert: 23. november 2021 klokken 08:00

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17