I dag feirer vi hundreåringen Dovrebanen!

Fredag 17. september starter feiringen av den gamle, men svært oppegående jubilanten. Det skjer nøyaktig 100 år etter at HM Kong Haakon VII erklærte banen for åpnet på Hjerkinn stasjon.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 17. september 2021 klokken 07:00

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Bilde av et fint gammelt lokomotiv.

Fra 1922 var damplokomotiv Type 26 i trafikk på Dovrebanen og flere andre strekninger. Først i 1970 ble disse lokomotivene pensjonert. Type 26 ble opprinnelig bygget for Bergensbanen, og hadde fokus på kraft og lav vekt, fremfor hastighet. Nå skal det føre jubileumsfeirende passasjerer over Dovreplatået og trygt frem til Trondheim. Foto: Øystein Grue, Jernbanedirektoratet

Fredag morgenen ruller et damplokomotiv med tilhørende vogner ut fra Dombås stasjon. Toget setter kursen for Trondheim der festivitetene avsluttes lørdag ettermiddag. Underveis er det duket for flere stopp og markeringer, blant annet på Hjerkinn, Oppdal, Berkåk, Støren og Melhus.

HKH Kronprins Haakon Magnus stiger ombord i kongevognen på Dombås. På Hjerkinn skal kronprinsen markerer jubileet, på samme sted som hans oldefar offisielt åpnet jernbanen 100 år tidligere. Her vil kronprinsen avduke en plakett ved stasjonens gjenoppbygde paviljong med kobbertak.

Jubileumsturen vil ifølge værmelderne brumme over Dovreplatået i strålende solskinn – og etter ryktene omkranset av flaggende innbyggere, som vil vise at de setter pris på jernbanen sin. Triumfferden fortsetter til jernbanebygda Oppdal. Om togturen så langt har vært er den historiske feiringen, vil ettermiddagens samferdselsseminar belyse Dovrebanens muligheter på kort og lengre sikt.

Lørdag er det planlagt store folkefester både på Berkåk og Støren. Ikke minst har det gått gjetord om den nye stasjonsparken på Berkåk som åpnes av statssekretær John-Ragnar Aarseth. Turen rundes av på Trondheim stasjon lørdag ettermiddag med underholdning og folkefest.

Program

Fredag 17. september 2021:

Dombås. Avgang kl. 09:30

Togfrokost på perrongen fra 08:30. Dovre bygdekvinnelag serverer frokost. Underholdning ved Dovre spelemannslag og Dombås musikkforening. Taler ved fungerende ordfører Guri Ruste og konsernsjef Gorm Frimannslund, Bane NOR. Avgang for toget med inviterte gjester ombord.

HKH Kronprins Haakon Magnus går på kongevognen i jubileumstoget.

Hjerkinn.  Ankomst kl. 10:55. Avgang kl.13:00

Markering av åpningen i 1921, Avduking av plakett og hilsningstale ved HKH Kronprins Haakon Magnus. Underholdning ved Dombås musikkforening, Kulturskolen og DÅM. Lunsj. Innlegg ved samferdselsminister Knut Arild Hareide, jernbanedirektør Knut Sletta, konsernsjef Gorm Frimannslund og riksantikvar Hanna Geiran.

Oppdal. Ankomst kl. 14:15

Arrangement på Oppdal stasjon. Underholdning ved Oppdal kulturskole. Taler ved ordfører Geir Arild Espnes, Oppdal kommune og konserndirektør Sverre Kjenne, Bane NOR.

«Hvordan skal Dovrebanen bli det foretrukne valget?»
Samferdsels- og næringslivsseminar i Oppdal kulturhus 15:30 – 17:30.

Foredrag ved administrerende direktør for ASKO Transport, John Strand, varaordfører Marit Bjerkås, Rennebu kommune og Head of Tendered Services, Dan Olofsson, SJ Sverige. Paneldebatt med foredragsholderne samt jernbanedirektør Knut Sletta, konsernsjef Gorm Frimannslund og samferdselsdirektør Erlend Solem, Trøndelag fylkeskommune. Avsluttes 17:30. Jubileumsmiddag på Oppdal Turisthotell 19:15 for inviterte gjester.

Lørdag 18. september 2021:

Oppdal. Avgang kl.10:00

Underholdning ved Oppdal kulturskole. Innlegg ved ordfører Geir Arild Espnes, Oppdal kommune, og områdedirektør Thor Brækkan, Bane NOR.

Berkåk. Ankomst kl.10:50. Avgang kl.12:25

Arrangement på Berkåk stasjon. Underholdning og folkefest. Åpning av «nye» Berkåk stasjon og stasjonsparken ved statssekretær John-Ragnar Aarseth, Samferdselsdepartementet. Taler ved ordfører Ola Øie, Rennebu kommune, konserndirektør Sverre Kjenne og prosjektleder Nina Johnsen, begge Bane NOR.

Støren. Ankomst kl. 13:15. Avgang kl. 14:45

Arrangement på Støren stasjon. Underholdning, stumfilm og folkefest. Jernbanefaglig søkelys på Bane NORs to store prosjekter på Støren; nytt togverksted og område for parkering/hensetting av tog. Taler ved ordfører Sivert Moen, Midtre Gauldal, fylkesordfører Tore O. Sandvik, Trøndelag fylkeskommune, konserndirektør Jon-Erik Lunøe, Bane NOR Eiendom og prosjektsjef Stine Wist, Bane NOR Utbygging.

Melhus. Ankomst 15:20. Avgang kl. 15:28

Kort stopp med hilsning av ordfører Jorid Oliv Jagtøyen, Melhus kommune, og konserndirektør Henning Scheel, Bane NOR. Gjestene forlater ikke toget.

Trondheim. Ankomst kl.16:30

Arrangement på Fosenkaia. Underholdning og folkefest. Innlegg ved ordfører Rita Ottervik, Trondheim kommune, konsernsjef Gorm Frimannslund og konserndirektør Jon-Erik Lunøe, begge Bane NOR, fungerende administrerende direktør Lena Angela Nesteby, SJ Norge og jernbanedirektør Knut Sletta, Jernbanedirektoratet.

Corona-restriksjoner overholdes ved alle stoppesteder og enkeltarrangement i samarbeid med kommunenes helseansvarlige. Dette kan begrense deltakelsen ved enkelte av arrangementene.


Publisert: 17. september 2021 klokken 07:00

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17