Mens du tar buss, jobber vi for en bedre toghverdag

Ni dager i oktober tar togtrafikken gjennom Eidsvoll pause mens Bane NOR gjør viktig arbeid med å utvikle den mest klimavennlige transportåren mellom Oslo og Hamar.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 4. oktober 2021 klokken 14:38

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Bilde av en bru under bygging.

Snart halvveis: Arbeidet med den nye jernbanebrua over Minnevika pågår for fullt. Høsten 2023 kjører togene i 200 km/t over brua. Foto: Bane NOR

Strekningen mellom Oslo lufthavn Gardermoen og Tangen stenges fra og med lørdag 9. oktober. Togtrafikken gjenopptas som normalt mandag 18. oktober.

Det er bygging av 13,5 km med nytt dobbeltspor på strekningen Venjar-Eidsvoll-Langset som gjør at togene stanser og arbeidsmaskinene overtar. Dette prosjektet er et viktig bidrag til flere tog, bedre punktlighet og kortere reisetid mellom Oslo og Hamar.

For detaljer om din reise – sjekk reiseplanleggere på nett og i apper hos togselskapene Vy og SJ Norge, eller hos Entur.

Bedre informasjon

Når togtrafikken stanses, er det Bane NORs ansvar å tilrettelegge for bussene som erstatter togene. Selve busstransporten er togselskapenes ansvar. Stasjonene blir godt skiltet med gule skilt som gjør det lett å finne fram til rett buss. Nytt i år er at vi også tester ut bussinformasjon på skjermer ved utvalgte stasjoner.

– I stedet for en skjerm som kun viser informasjon om innstilte tog, får du nå vite når bussen går, stoppesteder underveis og forventet kjøretid for bussen, forteller Victor Hansen, direktør for Bane NORs kunde- og trafikkinformasjon.

Oslo-Hamar: Dette kommer

Slik er det nå: Gardermobanen går fra to til ett spor ved Venjar ca. fire km syd for Eidsvoll stasjon, og det er enkeltspor fram til Langset på nordsiden av Minnesund. Mellom Langset og Kleverud syd i Stange kommune er det dobbeltspor som ble åpnet i 2015. Derfra er det enkeltspor fram til Hamar.

Slik blir det: Dobbeltsporet Venjar-Eidsvoll-Langset åpner i oktober 2023. Sammenhengende dobbeltspor fram til Åkersvika ved Hamar står ferdig i løpet av 2027.

– Dette gir en reisetid på 55 minutter for de raskeste togene mellom Oslo og Hamar. Da blir det plass til to persontog i timen i begge retninger – og tre i rushtiden. Komforten blir bedre og forsinkelsene færre. I tillegg får godstogene også bedre plass og kortere reisetid, sier Trine Bratlie Evensen, kommunikasjonssjef i utbyggingsdivisjonen i Bane NOR.

Tre trinn til ferdig dobbeltspor i Eidsvoll

De ni togfrie dagene nå i oktober, brukes blant annet til arbeider med spor, kontaktledning og signalanlegg slik at togtrafikken flyttes fra gammelt til nybygd spor mellom Venjar og Eidsvoll stasjon.  

Videre framover blir det gjort oppgraderinger og tilpasninger på det gamle sporet. I august 2022 stenger vi i fire uker. Da gjør vi ferdig en stor ombygging av Eidsvoll stasjon, samtidig som vi åpner dobbeltsporet fram til stasjonen sydfra. Dermed blir det for alltid slutt på at togene som har avgang mot Oslo, må vente på møtende tog.

Når vi kommer til oktober 2023, blir det en ny togfri uke før vi åpner hele dobbeltsporet fram til Langset med fanfarer og hornmusikk – inkludert den nye jernbanebrua over Minnevika. Da har vi fullført en veldig viktig brikke i utviklingen av togtilbudet på Østlandet, slik at flere kan ta mer tog.

Hvorfor akkurat nå?

Vanligvis er lengre perioder med buss for tog forbeholdt periodene med minst trafikk om sommeren. Men selv om vi jobber på mange fronter med vedlikehold, fornyelse og utbygging av jernbanen, kan vi aldri stenge mer enn to hovedstrekninger inn mot Oslo samtidig.

– Dette kunne skapt kaos i busstrafikken til og fra Oslo S, kanskje også vansker med å skaffe nok busser. Logistikken rundt togtrafikken på de åpne strekningene ville blitt vanskelig, og det hadde blitt mangel på skinnegående spesialmaskiner og kvalifisert personell til å utføre arbeidene både hos Bane NOR og våre entreprenører, forteller Trine Bratlie Evensen.

Fordi Østfoldbanen og Drammenbanen var stengt for store arbeider med vedlikehold og fornyelse i sommer, måtte Gjøvikbanen vente til august. Og nå er turen altså kommet til en nødvendig storjobb på dobbeltspor-prosjektet i Eidsvoll.


Publisert: 4. oktober 2021 klokken 14:38

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17