Lokket til jernbanen - og angrer ikke

Aleksander, Marie, Marius og Vilde kommer fra ulike kanter av landet, til en jobb der de får bli med på å skape fremtidens jernbane. De er utdannet innen ulike fag, men vil alle påvirke livet til folk i bygd og by over store deler av Norge - og til kommende generasjoner togreisende.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 8. januar 2021 klokken 13:11

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Bilde av to menn og kvinner i gult arbeidstøy og med hjelmer.

Foto: Bane NOR

Inne i fjellet, ca 13 meter dypere ned enn Strømsåstunnelen i Drammen, kan vi støte på Marie og Aleksander der de er med på byggingen av Drammenstunnelen. Ved en jernbanekonstruksjon mellom Nykirke og Barkåker, et stykke før Tønsberg, kan vi møte på Marius. Vilde er ikke sjelden å treffe i områder av Norge der nye dobbeltspor planlegges.

Hvorfor finner vi dem akkurat på disse stedene, hva gjorde at de peilet seg inn på et yrke som handler om å utvikle norsk jernbane?

Ville være med å bidra

– Jeg synes det er spennende og viktig med utvikling av jernbane, og hadde et ønske om å bidra til denne utviklingen. Det var en stor motivasjon å kunne bli del av en samfunnsnyttig og fremtidsrettet organisasjon, med et sterkt fagmiljø, sier Aleksander Olvik Thorbergsen fra Trondheim.

Marie Rekve fra Bergen, peker på at Bane NOR er et stort konsern med mange muligheter og spennende prosjekter.

– Masteroppgaven min om Ulriken tunnel i Bergen gjorde at jeg fikk øynene opp for hvor mange store, spennende utbyggingsprosjekter som finnes i Bane NOR, sier hun.

– Her har jeg også kompetente og hyggelige kolleger som mer enn gjerne deler sin kunnskap. Det er kort oppsummert det som har gjort Bane NOR til et veldig attraktivt karrierevalg for meg.

Vilde Naia Moi fra Lørenskog forteller at traineestillingen i Bane NOR virket spennende, med muligheten til å prøve ut mye forskjellig på kort tid.

– Siden jeg var usikker på hva jeg ville trives med i jobb var dette midt i blinken, og gjorde Bane NOR attraktiv. At vi i tillegg får jobbe med noe så bærekraftig som tog var en stor bonus, sier Vilde.

Fra sommerjobb til trainee

Mens Marius Tangerås fra Skien var sikker på hva han ville trives å jobbe med tidlig i utdanningsløpet. Han fikk sine erfaringer herfra gjennom flere sommerjobber i Jernbaneverket, mens han holdt på med bachelor-graden. Før det hadde han vært på flere bedriftsbesøk her, da han gikk på videregående. Etter det satset han målbevisst videre utdanning inn mot jernbane.

– Jeg plukket fag etter hva jeg anså som mest relevant for bruk i en jobb for jernbanen, sier han.

Han har lagt bak seg ingeniørstudie ved Høgskolen i Telemark (nå Universitetet i Sørøst Norge) før han fullførte sin mastergrad ved NTNU.

I dag jobber han som trainee innen prosjektledelse, og bruker mye av arbeidsdagen til oppfølging av rådgiver og entreprenør ved Bane NORs dobbeltsporprosjekt Nykirke-Barkårker.

Mens Marius, Vilde og Marie har deltatt eller deltar i traineeprogrammet til Bane NOR, var det en ordinær søkeprosess som førte Aleksander til Bane NOR.

Geologene valgte jernbane

Aleksander er utdannet både geolog fra Universitetet i Tromsø, og ingeniørgeolog fra NTNU. Han jobbet tidligere for Direktoratet for mineralforvaltning innen tekniske geofag før han nå jobber som ingeniørgeolog/kontrollingeniør for utbyggingen av Vestfoldbanen i Drammen.

Vilde forteller at hun studerte tekniske geofag med fordypning i ingeniørgeologi på NTNU før hun begynte som trainee i Bane NOR.

–  I dag jobber jeg som assisterende prosjekteringsleder på Hensetting Drammen og Kongsberg, sier hun.

Varierte hverdager i store prosjekter
Marie fant veien inn til Bane NOR både via sin prosjekt- og masteroppgave skrevet for Jernbaneverket/Bane NOR og traineeprogrammet. Før hun ble trainee, hadde hun gått Forsvarets befalsskole, og studert tekniske geofag i fem år ved NTNU.

– Den varierte arbeidshverdagen til traineene og de mange mulighetene i Bane NOR fanget interessen min og gjorde at jeg sendte inn en søknad på programmert. Heldigvis kom jeg meg igjennom nåløyet!

Marie har allerede fått jobbe på Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, Follobanen på Åsland der hun også var kontrollingeniør og kartla bergmassekvaliteten ved å klatre inn helt foran i de fire store TBM-ene (tunnelboremaskinene).

Nå jobber hun på utbyggingsprosjektet Drammen-Kobbervikdalen, som ingeniør geolog på Drammenstunnelen som nå bygges.

Til slutt får de fire en utfordring:

Hvis du ser i glasskula 40 år fram, eller tenker på det som kan bli dine siste dager i yrkeslivet før pensjonist – hvilken yrkestittel ønsker du at du har da?

Aleksander:

Da håper jeg at jeg har fått så mye erfaring at jeg kan kalle meg selv fast konsulent for Bane NOR, slik at jeg kan jobbe for en flott arbeidsgiver samtidig som jeg kan tilbringe tid med beina høyt ombord på min svenskbygde Najad 440 AC.

Vilde:

Kanskje jeg jobber med lyntog til Trondheim, og er prosjektleder for en strekning? Det håper jeg skjer en gang (lyntog til Trondheim altså). Det viktigste er uansett at jeg har en jobb jeg trives med.

Marius:

Denne er vanskelig å svare på. Jeg ønsker å være innom entreprenør og rådgiver siden før endt arbeidsliv, men føler ingen hast for å endre arbeidsgiver.

Marie:

Per nå liker jeg veldig godt at jeg ikke vet hva fremtiden bringer og hvordan karriereveien min kommer til å se ut. Dersom jeg likevel skal gjette ville jeg sagt prosjektleder for et byggeprosjekt ettersom jeg trives så godt i anleggsbransjen!


Publisert: 8. januar 2021 klokken 13:11

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17