Lagmannsretten har funnet Bane NOR skyldig etter Filipstad-ulykken

Etter frifinnelsen på to av tre tiltaleposter i tingretten i fjor, har alle tre tiltalepostene blitt behandlet i Borgarting lagmannsrett. Bane NOR erkjente ikke straffskyld i rettssaken, som varte fra 8. til 17. juni 2021.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 24. august 2021 klokken 14:22

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Bilde av et gjerde med flere sikkerhetsadvarsler foran et område med jernbanespor.

Filipstad driftsbanegård. Foto: Hilde Marie Braaten, Bane NOR

Borgarting lagmannsrett har i dag funnet Bane NOR skyldig på alle tre tiltaleposter i rettssaken etter ulykken på Filipstad i 2019.

- Vi konstaterer at lagmannsretten nå har funnet Bane NOR straffskyldig på alle tiltaleposter, sier advokat Per Sigvald Wang.

Advokat Wang i Kluge Advokatfirma AS, har representert Bane NOR i begge rettsrundene.

- Ulykken på Filipstad er dypt tragisk, men Bane NOR mente at tingretten gjorde en riktig vurdering da den frifant foretaket for uaktsomt drap og uaktsom kroppsskade. I lys av det er resultatet i dag overraskende, sier han.

Statsadvokaten anket

Vinteren 2020 ble Bane NOR ilagt et forelegg på ti millioner kroner etter ulykken på Filipstad driftsbanegård, som skjedde i februar 2019.  Bane NOR vedtok ikke forelegget slik dette var utferdiget, og ble tiltalt for overtredelse av sikkerhetsstyringsforskriften samt uaktsomt å ha forvoldt en 15 år gammel gutts død og skadet to andre ungdommer. I november i fjor frifant Oslo tingrett Bane NOR på to av de tre tiltalepostene; uaktsomt drap og kroppsskade. Bane NOR ble likevel dømt til en bot på 10 millioner kroner for brudd på sikkerhetsstyringsforskriften.

Statsadvokaten anket frifinnelsen i desember 2020. Bane NOR valgte da å anke domfellelsen for overtredelse av sikkerhetsstyringsforskriften. Borgarting lagmannsrett har derfor foretatt en full ny prøving av saken. Bane NOR erkjente ikke straffskyld i rettssaken, som varte fra 8 til 17. juni 2021.

- Vi går nå gjennom dommen for å forstå hvordan lagmannsretten har vurdert saken, avslutter Per Sigvald Wang.

Sikring og advarsler respekteres ikke

Bane NOR har, i etterkant av ulykken, iverksatt flere konkrete tiltak på Filipstad, som høyere gjerde, klippesikkert gjerde på utsatte steder, økt vakthold og flere skilt. Likevel opplever vi at uvedkommende fortsetter å ta seg inn på området. Sikring, skilting og advarsler respekteres ikke.

- For Bane NOR har det hele tiden vært viktig å få frem det prinsipielle i denne saken. Det har vært et ønske å avklare jernbanevirksomhetens ansvar for sikkerhet og allmennhetens ansvar for å respektere at jernbanens område er forbudt for uvedkommende. Bane NOR har en plikt til å søke å beskytte samt advare folk mot fare, men er avhengig av at folk tar inn over seg områdesikringen som faktisk finnes, forklarer Wang.

Det å hindre folk i å ta seg inn på et jernbaneområde er noe av det vanskeligste sikkerhetsarbeidet Bane NOR gjør. Det er ikke praktisk mulig til enhver tid å holde et jernbaneområde helt lukket for uvedkommende.


Publisert: 24. august 2021 klokken 14:22

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17