Kostnadene øker etter funn av mer kvikkleire

Å bygge moderne dobbeltspor gjennom Moss blir dyrere og mer tidkrevende enn forventet. Bane NOR jobber med å bedre grunnforholdene for å trygge innbyggere, togpassasjerer og ansatte.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 11. mai 2021 klokken 11:39

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Tegning av nye Moss stasjon.

Nye Moss stasjon. Illustrasjon: Bane NOR

Tirsdag 11. mai la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Her står det at de vil fortsette satsingen på nytt dobbeltspor i Moss.

Sammen med ny Follobane skal prosjektet i Moss gi dobbelt så mange togavganger til regionen, kortere reisetid og et mer punktlig og forutsigbart togtilbud. I tillegg økes kapasiteten for mer klimavennlig godstransport på bane.

Har styrket bemanningen

Stortinget er tidligere varslet om at utbyggingen av prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad vil koste mer enn forventet og ta lengre tid. Dette skyldes både korona og et krevende leverandørmarked. Den viktigste grunnen er imidlertid funn av større områder med kvikkleire i Moss.

– Vi setter sikkerheten først, så dette får naturligvis konsekvenser. Vi har alltid visst at grunnforholdene i deler av byen er vanskelige, og har planlagt ut fra det. Etter byggestart i 2019 ble det gjennomført flere undersøkelser. Da ble det klart at problemet er større enn vi først trodde, sier Stine Undrum, konserndirektør utbygging i Bane NOR.

Prosjektet har styrket organisasjonen etter de nye kvikkeleirefunnene, og har nå flere fagpersoner med geologisk spisskompetanse. De kartlegger situasjonen og skal iverksette tiltak som styrker stabiliteten i området.

– Det er ikke Bane NOR som har skapt de vanskelige grunnforholdene her, men vi jobber for å løse problemet, sier Undrum.

Sikkerhetsfokus gir lengre byggetid

Åpningen av det nye dobbeltsporet og stasjonen i Moss utsettes med drøyt halvannet år, fra slutten av 2024 til høsten 2026.

I tillegg utvides kostnadsrammen for prosjektet med 7,4 milliarder kroner til om lag 17,9 milliarder. Styringsrammen – som prosjektet jobber etter – er økt med 5,3 milliarder kroner til om lag 14,9 milliarder.

– Dette speiler den krevende jobben vi har foran oss. For oss er det viktigste i Moss trygghet for innbyggerne, fremtidige togpassasjerer og de ansatte som jobber for jernbanen, sier Undrum.

Fakta om prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad:

  • 10 kilometer med nytt dobbeltspor.
  • Skal gi dobbelt så mange togavganger.
  • Ny reisetid på 30 minutter mellom Moss og Oslo.
  • Som del av planleggingen ble det gjort grunnundersøkelser i 2015/2016.
  • Byggestart var i 2019.
  • Nye grunnundersøkelserble gjennomført i 2019/2020. 
  • Undersøkelsene viste mer kvikkleire enn først antatt.
  • Prosjektet har ny styringsramme på 14,9 milliarder kroner.
  • Utbyggingen skal være ferdig høsten 2026.

Kontaktpersoner for pressen:

Stine Undrum, konserndirektør utbygging i Bane NOR, mob: 975 29 310.
Simen Slette Sunde, senior kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR, mob: 958 08 483.


Publisert: 11. mai 2021 klokken 11:39

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17