Konsernsjefen har ordet

Tog er den sikreste, mest effektive og klimavennlige transporten som finnes, skriver Gorm Frimannslund i Bane NORs års- og bærekraftsrapporten for 2020.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 20. april 2021 klokken 12:58

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Portrettbilde av Gorm Frimannslund

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR. Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Jeg er heldig som er konsernsjef for et jernbaneforetak. ‚ÄčTog er den sikreste, mest effektive og klimavennlige transporten som finnes. Vi som jobber i Bane NOR får lov til å utvikle løsninger som sørger for at barn, unge og voksne kommer seg til og fra skole, arbeid og fritidsaktiviteter. Vi jobber for at mer av godstransporten kan flyttes over fra veien til jernbanen. Vi jobber for at utbyggingen vår skal bli grønnere, mens kjøring av togene skal skje uten utslipp av klimagasser. Med på laget har jeg en samling høyt kompetente medarbeidere som jobber med komplekse utfordringer på tvers av fag. Vi står sammen og er drevet av en sterk tro på at jernbanen er løsningen på fremtidens transportbehov. Gjennom å styrke og utvikle togtilbudet, vil jernbanen gi et betydelig bidrag til å nå det overordnede transportpolitiske målet om «Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050».  

Rapporter

Her finner du års- og bærekraftsrapporter fra Bane NOR SF.

Da vi startet opp vårt fjerde år i januar 2020, var vi i full gang med å omorganisere og endre organisasjonen. Det gjorde vi for at vi skal klare å levere bedre punktlighet, mer effektiv gjennomføring av prosjektene, og for å sette digitaliseringen av jernbanen i førersetet. Vi jobber kontinuerlig med å frigjøre midler til å redusere vedlikeholdsetterslepet på jernbanen som ved utgangen av 2020 var estimert til å være på 21,3 milliarder kroner.  Det er mye penger, og selv om vi har fornyet flere banestrekninger de siste årene, gir den tette togtrafikken høy slitasje, og mange av våre anlegg har nådd slutten av sin levetid. Det investeres mer enn noen gang på norsk jernbane i dag, og det er fantastisk. Samtidig er det viktig å ta vare på det vi har. Hvis pendlerne skal få det togtilbudet de fortjener, må vi bruke mer på vedlikehold og fornyelse fordi vedlikeholdsetterslepet på norsk jernbane er høyt. Alle tog i Norge kjører på en kombinasjon av ny og gammel infrastruktur, så spørsmålet kan ikke være om vi skal bygge nytt eller vedlikeholde det gamle, vi må gjøre begge deler. Togtrafikken øker, spesielt for persontransport. Før covid-19 reiste i gjennomsnitt 200.000 mennesker med tog hver dag. Det er en fantastisk positiv utvikling, som synliggjør hvor viktig det er at vi lykkes med jernbanen i Norge.  Vi må jobbe kontinuerlig med å forbedre og modernisere, for når byene vokser, flere skal reise og klimabevisstheten øker, vil enda flere velge toget som transportmiddel.

Vi har i 2020 laget en strategi for bærekraft. Dette er vårt veikart de neste årene for å styrke arbeidet og bidra til et mer bærekraftig samfunn. Vi mener at «Mer på skinner setter mindre spor». Vårt viktigste bidrag til økt bærekraft – i samfunnet generelt og transportsektoren spesielt – er å styrke oppslutningen om jernbanen. Dette skal vi få til gjennom tydeligere prioriteringer. Vi skal fokusere på å videreutvikle jernbanens miljøfortrinn, sikre punktlighet og forutsigbarhet og styrke knutepunktutvikling og sømløs reise. Det er gjennom forbedringer på disse områdene Bane NOR kan ha størst effekt på ambisjonen om «mer på skinner».

Da koronapandemien var et faktum og alle ble sendt hjem fra kontoret 12. mars i fjor, var det viktig at vi kunne bidra med å opprettholde driften slik at helsepersonell og andre med samfunnskritisk arbeid, skulle komme seg trygt på jobb. Den innsatsen de ansatte i Bane NOR og våre leverandører gjør er jeg mektig imponert over. Hver eneste dag har dyktige og dedikerte medarbeidere stått på fra hjemmekontor og smitteverntilpassede byggeplasser. Takket være denne innsatsen har vi klart å drifte jernbanen og opprettholdt våre prosjekter, gjennom hele fjoråret.

Punktligheten for jernbanens passasjerer ble rekordhøy i fjor. 92,7 prosent av togene gikk i rute. Det er flere grunner til det, både færre reisende på grunn av pandemien, noe «snillere» vær, og ikke minst godt vedlikeholdsarbeid. Pandemien er ikke over, og vi fortsetter dette arbeidet som best vi kan fra dag til dag.

Det er også mye å se frem til i 2021. I løpet av våren skal Stortinget behandle regjeringens forslag til ny Nasjonaltransportplan for 2022-2033. 2021 er jernbanens år i Europa, og vi kommer til å bruke anledningen til å fremme jernbanen som transportform og sette fokus på miljøfortrinn. I tillegg skal vi feire vakre Dovrebanen som fyller 100 år. Jeg gleder meg.


Publisert: 20. april 2021 klokken 12:58

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17