Jobber for klimatiltak i usikre områder

Når det bygges på ustabil grunn som kvikkleire, brukes det ofte store mengder kalk og sement for å stabilisere området. Nå samarbeider staten og bedrifter for å finne mer bærekraftige løsninger.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 26. april 2021 klokken 07:00

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Bilde av et rødt flagg som står over skinnegangen på jernbanen.

Foto: Øystein Grue, Bane NOR

Bane NOR og Statens vegvesen har mål om å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Statsbygg har et mål om å levere klimanøytrale bygg.

Sammen er de statlige aktørene oppdragsgivere for KlimaGrunn, et prosjekt som handler om å redusere bruken av kalk og sement. Dette er bindemiddel som blant annet brukes for å minske risikoen ved å bygge på kvikkleire og annen ustabil grunn.

– Vi bygger jernbane i flere områder med svært krevende grunnforhold. For oss er KlimaGrunn et viktig arbeid. Her kan vi bidra til en mer bærekraftig utvikling ved lavere klimautslipp og reduserte kostnader, sier Elin Anita Walstad, seksjonsleder i Bane NOR.

Ønsker ny metodikk for bransjen

Konsekvensen er bruk av store mengder kalk og sement. Seniorrådgiver Tonje Eide Helle i Multiconsult forklarer at det ofte brukes altfor mye.

– Vi har ikke gode nok målemetoder og i geoteknikk handler det om sikkerhet. Det er sterke indikasjoner på at mengden kan reduseres uten å svekke sikkerheten, sier Helle.

1. desember 2020 startet Cautus Geo, Multiconsult, Norcem og seismikkselskapet Argeo prosjektarbeidet. Lykkes innovasjonsgruppa, betyr det nye metoder for grunnarbeid for bygge- og anleggsbransjen i områder med ustabile masser.

– Visjonen er å redusere CO2-utslipp fra grunnforsterkning. Vi har sett på ulike løsninger og er trygge på at nøyaktig kunnskap om det som skjer under bakken uansett har stor betydning, sier geotekniker og prosjektleder Eivind Schnell Juvik, i Statens vegvesen.

Jobber i laboratoriet

KlimaGrunn vil erstatte dagens målemetoder. De vil utvikle noe som er bedre. Den nye metoden skal dokumentere effekten av grunnforsterkning med større presisjon.

I neste fase av KlimaGrunn-prosjektet innfases både arbeid i laboratorier og på byggeplasser, før arbeidet avsluttes høsten 2022.

– Resultatene skal være åpent tilgjengelig for alle. Målet er å komme fram til smarte metoder som bransjen trenger og vil ta i bruk, sier Helle.

Vi bidrar til KlimaGrunn:

Prosjektet eies av Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg. Med oss for å løse oppgaven har vi:

  • Multiconsult - Prosjektering og rådgivning.
  • Cautus Geo - Automatisk overvåking av naturfarer, grunnstabilitet, konstruksjoner og miljø.
  • Norcem - Produsenten av sement.
  • Argeo - Kartlegging, avbildning og undergrunnsmodelering av arealer, planlagt med konstruksjoner.

Publisert: 26. april 2021 klokken 07:00

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17