I mål med 111 km strømlinjer på Kongsvingerbanen

Arbeidet med å skifte ut det gamle, elektriske anlegget på Kongsvingerbanen er ferdig. Jobben er gjort ca. 140 millioner kroner under budsjett og avsluttet et halvt år før tiden. Målet er færre forsinkelser og innstilte tog.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 5. mai 2021 klokken 16:16

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Det elektriske anlegget var fra 1950-tallet og var modent for utskiftning. Det er nå strukket ca. 111 km ny kontaktledning mellom Lillestrøm og Åbogen i Eidskog.

Byggherre Bane NOR delte arbeidet på strekningen i to. Mellom Lillestrøm og Disenå var Baneservice entreprenør, mens mellom Disenå og Åbogen gjorde Veidekke jobben.

Sparte over 140 millioner og et halvt byggeår

- Vi markerer ofte når vi kommer med nye stasjoner, nye spor og nye tog. I dag markerer vi også det viktige vedlikeholds- og fornyelsesarbeidet som gjøres, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide, og vektlegger at dette gjør at vi kan utnytte den infrastrukturen vi har enda bedre.
- Jeg vil gratulere Bane NOR, entreprenører og underentreprenører med veldig godt arbeid. Jeg er imponert! Dette har skjedd på kortere tid enn forutsatt og mer enn 140 millioner kroner under budsjett, sier han.

Prosjektet som ble igangsatt høsten 2018 hadde en styringsramme på 876 millioner kroner og estimert byggetid på tre år, men var ferdig på 2,5 år. Sluttsummen ser ut til å lande på 732 millioner kroner.

Økt driftssikkerhet og mer effektiv

Bane NOR har ansvar for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde det norske jernbanenettet, og oppgraderingen inngår i Bane NORs overordnede plan for oppgradering av strømforsyningen i kontaktledningsanlegget. Gevinsten som oppnås med fornyelse av kontaktledningsanlegg med autotransformatorsystem er først og fremst økt driftssikkerhet og mindre feil på anlegget.

Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund medgir at det gamle, utslitte anlegget har medført kvalitetsutfordringer på banestrekningen de siste årene.

- Alle vi som er glad i jernbanen setter pris på at jernbanetrafikken øker for både gods og passasjerer, men det har også en pris i form av økt slitasje og at det blir mer sårbart når ikke alt fungerer som det skal. Derfor har dette vært et veldig viktig prosjekt. Det anlegget vi har nå tåler vesentlig mer enn det gamle anlegget, og er tilrettelagt for god tilbakemating av strøm, og er således mer effektivt i bruk, sier han.

En daglig «kamp» mot klokken

Den elektrifiserte jernbanen er den mest miljøvennlige transportformen som finnes. Men å utbedre en jernbanestrekning som er i drift er krevende, siden entreprenørene kun har begrensede tidsvinduer til å utføre arbeid.

- Vi har hatt relativt god sportilgang i dette prosjektet, noe som har vært avgjørende for at vi har blitt ferdig før tiden. Men å bygge langs en strekning som er i daglig drift har bydd på utfordringer. Etter at rushtidstrafikken på morgenen var ferdig, koblet vi ut strømmen og hadde en daglig kamp mot klokken for å bli ferdig, før vi måtte koble til strømmen slik at togene i ettermiddagsrushet kunne gå igjen, forteller prosjektleder Heidi Smisethjell Weberg i Bane NOR.

- Et godt samarbeid mellom Bane NOR, entreprenører og rådgiver har vært viktig for fremdriften. Vi har alle jobbet sammen mot et felles mål, sier hun fornøyd.

Videohilsen fra samferdselsminister

Grunnet korona ble det ikke anledning til å ha noen fysisk markering av ferdigstillelse av prosjektet. 

Bane NORs konserndirektør Gorm Frimannslund, jernbanedirektør Marit Rønning og samferdselsminister Knut Arild Hareide spilte inn sine talehilsener til prosjektet. (├ąpnes i ny fane)

Våre dyktige samarbeidspartnere

Prosjektet har hatt et tett og godt samarbeid med rådgiver Multiconsult og entreprenørene Baneservice og Veidekke. Her er en avslutningshilsen fra disse.


Multiconsult, v/ Gunn Pedersen Ødegaard, Gruppeleder Bane:

- Vi er stolte over å ha bidratt inn i prosjektet. Multiconsult har fulgt prosjektet fra detaljplan, gjennom byggeplan og oppfølgning byggetid. Vi vil takke Bane NOR, Baneservice og Veidekke for godt samarbeid, som har vært essensielt for å kunne levere ferdig bygget anlegg før tiden.
Spesielt vil vi nevne at prosjektledelsen hos Bane NOR i dette prosjektet har vært løsningsorientert, stødig og lagt til rette for et godt samarbeidsklima. Multiconsult vi takke Bane NOR spesielt for at vi har fått lov å følge byggingen tett, noe som har bidratt til kompetanseheving og lagt et godt grunnlag for samarbeidet mellom alle parter. Videre har god dokumenthåndtering fra begge parter vært viktig i et prosjekt som har over 1000 dokumenter i omløp. Vi gleder oss til å kunne reise med Kongsvingerbanen med nytt AT-system!

Baneservice, v/ Inge Fredheim, Prosjektleder:

- Å gjennomføre prosjektet samtidig som Kongsvingerbanen har vært operativ hele anleggsperioden, har vært krevende. Men takket være dyktige og drevne medarbeidere som har stått på for oppnå målene i prosjektet, er sluttresultatet at vi kan overlevere en strekning til Bane NOR med et stabilt kontaktledningsanlegg for fremtiden, sier prosjektleder Inge Fredheim i Baneservice AS.

Veidekke, v/ Ole Jonny Hvitås, Prosjektleder:

- Vi er stolte over å ha vært med å bidra til at prosjektet overleveres med rett kvalitet, på tid og uten skader. Dette hadde ikke vært mulig uten god planlegging, dyktig ledelse faglig kompetente håndverkere, og godt samarbeid mellom entreprenørene som har jobbet på de to delstrekningene, Bane NOR og prosjekterende.

Fakta: Nytt kontaktledningsanlegg på Kongsvingerbanen

Strekning: Lillestrøm-Åbogen
Byggeperiode: Oktober 2018 – Mai 2021
Kostnad: Ca. 732 MNOK
Prosjektleder: Heidi Smisethjell Weberg, Bane NOR
Entreprenører: Veidekke og Baneservice
Rådgiver: Multiconsult
Om jobben: Gammelt kontaktledningsanlegg ble revet og nytt bygget opp, på en jernbanestrekning i drift.
Det er etablert drøyt 1800 nye stålmaster, det er bygget 17 autotransformatorer og strukket ca. 111 km ny
kontaktledning.


Publisert: 5. mai 2021 klokken 16:16

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17