Høyre og Ap om NTP og jernbanepolitikk

Denne uken ble Nasjonal transportplan for 2022-2033 (NTP) ferdig behandlet i Stortinget. Vi inviterte to av Stortingets sentrale transportpolitikere til å ta kortversjonen av debatten om NTP og jernbanen hos oss. Hør debatten i linken nedenfor!

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 17. juni 2021 klokken 16:04

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Helge Orten fra Høyre er leder for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Sverre Myrli er medlem i komiteen og jernbanepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Det var altså to innflytelsesrike politikere som møttes på Teams i regi av Bane NOR 17. juni 2021, bare to dager etter at NTP var oppe til votering i Stortinget.

Vi spurte dem om partienes hovedprioriteringer for transportsystemet generelt og jernbanen spesielt de neste årene, og om NTP fortsatt kan legges til grunn for en regjerings transportpolitikk etter valget, når det for første gang ikke ble flertall bak stortingsmeldingen og det ble fremmet totalt 372 enkeltforslag i Stortingets behandling? Og vil partiene gjøre endringer i jernbanereformen eller videreføre den organiseringen vi har i dag? I følge 100-dagers planen til Arbeiderpartiet vil de stoppe privatiseringen av jernbanen innenfor de første 100 dagene om de kommer i regjering etter valget – Hva betyr det? Svar på disse og andre spørsmål kan du høre i videoen.

Vi ønsker velkommen til et opplysende møte mellom en representant for regjeringen og en representant for det største opposisjonspartiet. Debattleder er Irene Johansen, leder for myndighetskontakt i Bane NOR.

Her kan du se debatten mellom de to samferdselspolitikerne. God fornøyelse!(├ąpnes i ny fane)


Publisert: 17. juni 2021 klokken 16:04

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17