Hederlig omtale til Holmestrand stasjon

Det ble mye ros til Holmestrand stasjon fra DOGA (Design og arkitektur Norge), under utdelingen av Innovasjonsprisen for universell utforming.

 • Nyheter og aktuelt

Publisert: 21. januar 2021 klokken 13:24

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Bilde fra perrongen på en ny og fin togstasjon.

Holmestrand stasjon. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

– I tillegg til å bygge en fantastisk togstasjon med spesielt god belysning, har de klart å benytte muligheten ved denne stasjonen til å skape en bedre by, rett og slett, sa Torstein Bergheim Aa, industridesigner og leder for kategorien Transport i juryen hos DOGA. 

Det er DOGA som deler ut Innovasjonsprisen for universell utforming, hvor Holmestrand stasjon ved Bane NOR og arkitektene Gottlieb Palludan fikk hederlig omtale i kategorien Transport. Det ble Nye Flytoget som stakk av med prisen. Selve tildelingen ble overført direkte på nett 19. januar 2021.

Det ble fremhevet hvordan fjellheisen knytter sammen øvre og nedre bydel og gir bedre bevegelighet i bybildet. Fjellheisen oppfordrer til mindre bruk av bil, som i tillegg blir et godt miljøtiltak.

– De har vært flinke til å jobbe med lys og lyddempende akustikk og materiale for å skape en best mulig opplevelse inne på stasjonen, sa Aas.

Han roste også arbeidet med lyssettingen, spesielt det som er gjort på utsiden, og mener lyssettingen gjør det enklere å orientere seg på kveldstid.

Skaper verdi i nærmiljøet for alle

– Holmestrand stasjon er det perfekte eksempelet på hvordan man kan bruke muligheter utover den orginale bruken ved å skape verdi i nærmiljøet for alle, avsluttet Aas.

– Prosjektet jobbet bevisst med å legge til rette for at stasjonen skulle være for alle brukere, med særlig fokus på at de lange adkomstene inn fra byen skulle invitere framfor å avskrekke. Utformingen skulle legge til rette og underbygge at jernbane er et demokratisk transportmiddel for alle, sier Morten Klokkersveen, som var prosjektleder i starten av byggingen av denne strekningen.

- Universell utforming var et sentralt og integrert tema i planleggingen. Vi hadde god nytte av at Bane NOR hadde sin egen fagekspert på området. Vi engasjerte også et firma som hadde spesialisert seg på UU for gjennomgang og kvalitetssjekk av planer, og vi hadde medvirkningsmøter med relevante interesseorganisasjoner, forteller Elsebeth Anicken Bakke, som deltok i planleggingen av prosjektet.

Innovasjonsprisen for universell utforming

Dette er en anerkjennelse til virksomheter, designere og arkitekter som på en helhetlig og nyskapende måte har utviklet produkter, tjenester, digitale løsninger, bygg og omgivelser som bygger ned barrierer gjennom unike kundeopplevelser som bidrar til et mer inkluderende samfunn. (Kilde: www.doga.no)

 

Fakta om Holm - Nykirke

Holm-Nykirke åpnet for trafikk 28. november 2016. Parsellen består av 14,3 kilometer dobbelsporet jernbane, dimensjonert for hastighet opp mot 250 kilometer i timen. 12,3 km av strekningen er i tunnel, og Holmestrand stasjon ligger inne i en spektakulær fjellhall.

 • Lengde 14,3 km dobbeltspor.
 • 12,3 km i tunnel.
 • Dimensjonert for 250 km/t.
 • To innganger til stasjonen (tre, medregnet heisen).
 • 13 rømningstunneler, inkludert stasjonsinngangene.
 • Dobbeltsporet tunnel
 • Ny stasjon inne i Holmestrandfjellet.
 • Fjellhallen er 870 meter lang.
 • Stasjonshallen er 30 meter bred.
 • Fra toppen av skinnene til innvendig tak: ca 12 meter.
 • Fjellheis på 70 meter.
 • Plattformene er 250 meter lange.
 • 26 planoverganger ble nedlagt.
 • Ny kollektivterminal
 • Redusert reisetid med 5 minutter.
 • Anleggsstart sommeren 2010.
 • Åpnet for trafikk 28. november 2016.

 


Publisert: 21. januar 2021 klokken 13:24

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17