Grundig rapport om ulykken på Vikersund

I fjor omkom en person i en kollisjon mellom tog og bil på Vikersund planovergang. Nå har Statens havarikommisjon (SHK) offentliggjort sin rapport om den tragiske ulykken.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 26. januar 2021 klokken 09:00

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Bilde av en planovergang der jernbanen og en vei krysses.

Vikersund planovergang. Foto: Bane NOR

Tirsdag 28. januar 2020 traff toget en personbil som stod mellom bommene på Vikersund planovergang. Føreren omkom i sammenstøtet, mens to passasjerer kom seg i sikkerhet. Både Bane NOR og Statens havarikommisjon har undersøkt den tragiske hendelsen grundig. 

Preget av ulykken

Personbilen kjørte inn på planovergangen idet bommene var i ferd med å gå ned, men før de var i laveste posisjon, skriver SHK i sin rapport. Undersøkelsene har ikke klart å påvise eller gjenskape tekniske feil på anlegget da ulykken fant sted.

― Dette er en ulykke som vil prege oss i lang tid, sier direktør for Drift og teknologi i Bane NOR, Sverre Kjenne.

Han tar Havarikommisjonens konklusjon til etterretning, og understreker at selv om de grundige undersøkelsene ikke har påvist at det var tekniske feil under ulykken, er utfallet av ulykken dypt tragisk.

― Våre tanker går til de pårørende og alle som var involvert i hendelsen. Dette har naturligvis også vært en tøff påkjenning for lokomotivføreren og andre vitner, sier Kjenne.

Viktig kunnskap om planovergangene

Toget kommer svært fort uten mulighet for å stoppe eller svinge utenom. Det er viktig at trafikanter er kjent med hvordan de skal opptre hvis de havner i en farefull situasjon.

―  Å bedre sikkerheten ved planoverganger er en prioritert oppgave for Bane NOR, sier Kjenne.

Bane NOR ønsker å understreke det samme sikkerhetsbudskapet som Havarikommisjonen: Blir du fanget mellom bommene på en planovergang, skal du kjøre ned bommen. Ved motorstans på en planovergang skal alle forlate kjøretøyet og komme seg i sikker avstand, før politiet varsles på nødnummer 112. 

Anbefaler videreutvikling av systemer

I rapporten kommer Statens havarikommisjon med en sikkerhetstilrådning: De anbefaler Statens jernbanetilsyn å be Bane NOR videreutvikle systemer for deteksjon av hindre på planoverganger. 

― Vi jobber med sensorteknologi for å utvikle systemer som kan fange opp hindringer i sporet. Dette vil vi vurdere som tiltak for ytterligere å bedre sikkerheten ved våre planoverganger, sier Sverre Kjenne.


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Kommunikasjonssjef Kristina Picard, Drift og teknologi i Bane NOR, 
mob. 90 18 98 09, e-post: kristina.bolstad.picard@banenor.no 


Publisert: 26. januar 2021 klokken 09:00

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17