Gjør Middelalderparken fin igjen

Etter mange år med jernbanebygging i området er det endelig tid for at Middelalderparken blir en offentlig park og et kulturvernområde igjen. Her er planene for parken.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 15. juli 2021 klokken 13:06

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Tegning av nye Middelalderparken med amfi og grøntområder.

Lokomotivhallen med amfi i nye Middelalderparken. Illustrasjon: Bane NOR/Rambøll

Middelalderparken rustes opp i kjølvannet av jernbaneutbyggingen av Follobanen. Arbeidet baseres på en felles landskapsplan der utformingen er beskrevet på et overordnet nivå. Nå kommer de mer praktiske planene på plass. 

Rydde opp og utvikle byrom

Bane NOR skal blant annet tilrettelegge terrenget ned mot vannspeilet og opparbeide et amfi med sitteplasser, en aktivitetsplass og tilbakeføre en ridderturneringsbane.

Bane NOR skal også opparbeide Vestre strete og Clemensallmenningen til historiske gangveier, og Østre strete skal lages som en mer moderne gangvei med grus. Oslo kommune har ansvar for blant annet belysning, beplantning, møblering og formidling av kulturminnene.

Videre har kommunen ansvaret for den gamle lokomotivhallen midt i parken. I forslaget til utbyggingsavtale fremgår den nærmere oppgavefordelingen mellom Bane NOR og Oslo kommune. 

Når er Bane NORs arbeid ferdig?

Prosjekteringen av Middelalderparken er snart ferdig og Bane NOR planlegger å lyse ut entreprenørkontrakt i løpet av høsten 2021. 

- Vi satser på å starte terrengarbeidet våren 2022. Deretter vil vi vil nok trenge to vekstsesonger for opparbeiding av terrenget ned til vannspeilet i parken, samt bygging og etablering av grøntarealer, det vil si sommeren 2022 og sommeren 2023, sier administrasjonssjef Rikke Lill Holund i Follobaneprosjektet. 

Parallelt med dette arbeidet skal tog fra august i år suse gjennom Bane NORs nye betongtunnel med sju nye spor under Middelalderparken. Fordi spor er samlet under bakken og fordi bygg og parkering er revet, vil Middelalderparken, som er en indrefilet innen norsk arkeologi, få nær dobbelt så stort areal. Når Bane NOR er ferdig med sin opparbeidelse av anlegget, overtar Oslo kommune driften av Middelalderparken.

Planer for sommeren

Denne sommeren tar Bane NOR ned trær ved vannspeilet og busker mellom Ladegården og tunnelen. Terrenget skal heves, og ny beplanting kommer etter hvert på plass slik det er beskrevet i landskapsplanen. Riksantikvaren har godkjent en utvidelse av den midlertidige anleggsveien i parken. Derfor blir noen busker og annen vegetasjon tatt bort. 

På sensommeren kommer nye arkeologiske undersøkelser i gang. Gjennom mer enn fire år er hvert jordstykke klargjort og frigitt av arkeologene før maskiner og fagarbeidere har sluppet til med bygging av Follobaneprosjektet. Nå er arkeologene ferdige med hoveddelen av det som er de største arkeologiske utgravinger i hovedstaden på mer enn 100 år.

Norsk institutt for kulturminneforskning planlegger likevel nye undersøkelser fra sensommeren 2021. Denne gang er det forberedelser før anleggsarbeidet med gjenoppbygging av Middelalderparken starter opp for fullt. Det meste skal foregå i områder der det har vært få eller ingen undersøkelser tidligere.

-Det er ventet at vi kan finne gater og bygninger, og kanskje også rester etter brygger og forsvarsverk, slik at vi kan lære enda mer om menneskene som bodde mellom Clemensallmenningen og Kongsgården, sier arkeolog og rådgiver Mark Oldham.

Viktig prosjekt for mange

Bane NOR og Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har blitt enige om et forslag til utbyggingsavtale for Middelalderparken ved Oslo S. Avtaleforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn, før det sendes til rådhuset for politisk behandling. 
 
Utbyggingsavtalen for Middelalderparken regulerer ansvar for finansiering, prosjektering og oppgavefordeling når parken nå bygges opp ved avslutning av Follobaneprosjektet. Sju nye jernbanespor er samlet under Middelalderparken. Før utbyggingen var det enighet mellom Riksantikvaren, Oslo kommune og Bane NOR om at terrenget over betongtunnelen skulle reetableres med et skrånende terreng ned mot vannspeilet. Dette var en viktig forutsetning for å ta vare på kulturvernet i parken. 
 
Oslo kommune opplyser at forslag til utbyggingsavtale for Middelalderparken er lagt ut til offentlig ettersyn/høring på Eiendoms- og byfornyelsesetatens hjemmeside her. Fristen for å sende inn merknader er 8.august.

Publisert: 15. juli 2021 klokken 13:06

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17