Flere inn på boligmarkedet i Oslo

Mandag 20. desember lanserte Bane NOR Eiendom Oslobolig sammen med Oslo kommune, Obos og NREP. Oslobolig skal hjelpe folk med vanlig lønn å kjøpe seg leilighet i Oslo.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 20. desember 2021 klokken 12:00

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Bilde tatt ovenfra av flere boligblokker i Oslo, med byen og fjorden i bakgrunn

De nye boligene ved Grefsen stasjon er eksempel på et område som kunne vært aktuelt for Oslobolig. Her er imidlertid alle leilighetene solgt. Foto: Grefsen stasjon

Konseptet er at folk som ikke har stor egenkapital, men råd til å betale lån hver måned, skal kunne kjøpe halvparten av en leilighet og betale leie til selskapet Oslobolig på resten. 

Så kan de over tid kjøpe resten av leiligheten slik at de til slutt eier hele. Dette er en ordning som er mye brukt blant annet i London, der vanlige folk har blitt priset ut av boligmarkedet.

Helt konkret vil Oslobolig kjøpe prosjekterte og nybygde boliger i Oslo fra utbyggere og selge disse boligene videre til kjøpere i målgruppen.

Det gjelder førstegangskjøpere med en inntekt lavere brutto inntekt enn 600 000 kroner, og personer som ikke eier annen bolig med lavere brutto inntekt enn 750 00 kroner.

Ambisjonen er å nå minst 1000 boliger i løpet av fem til syv år.

Skaper bedre by og større mangfold

Bane NOR Eiendom bidrar til bærekraftig by- og stedsutvikling ved å utvikle attraktive og effektive kollektivknutepunkt. Nå er de medeier i det nye selskapet Oslobolig for å hjelpe folk uten millionlønner til å bo sentralt. 

Et mål for Bane NOR Eiendom er å legge til rette for at flere kan reise kollektivt. I Oslo er det ofte lett å reise kollektivt, men vanskelig for yrkesgrupper som for eksempel lærere, sykepleiere og politi å få kjøpt sitt eget hjem – særlig hvis de ikke har penger fra far og mor. Dette skal Oslobolig gjøre noe med. 

- Prisveksten i Oslo forhindrer nå mange fra å komme inn i boligmarkedet, og forskjellene øker. Det er ingen av oss tjent med. Bane NOR Eiendom er med på Oslobolig fordi vi mener at flere bør bli med på boligreisen.  Dette skaper ikke bare et mer robust samfunn med mindre forskjeller, men også gode byer og knutepunkt med mangfold, sier Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør i Bane NOR Eiendom. 

Samfunnsmodellen står på spill 

I januar skrev Lunøe i Finansavisen at samfunnsmodellen står på spill når så mange ikke får mulighet til selv å eie sitt eget hjem, og at alle taper på at noen bli stående igjen på perrongen. 

Oslobolig er med på å løse dette problemet. Derfor er Bane NOR Eiendom glade for at dette samarbeidet er i gang og rettet mot de som har betalingsevne, men ikke egenkapital. Da kan flere bli med på velferdsreisen. 

For at flere skal ta mer kollektivt 

Å bo et sted der du reiser med buss, tog eller t-bane i stedet for å være avhengig av bil er bærekraftig. Å sørge for at alle får være med på boligreisen i det norske samfunnet er sosialt bærekraftig. 

Oslobolig er ikke veldedighet, men en kommersiell modell som hjelper folk. Bane NOR Eiendom er med for å hjelpe, og penger de tjener på Oslobolig går til andre samfunnsoppdrag: å bidra til at flere tar mer tog. 

Bilde av flere smilende mennesker som står på trappa utafor Oslo rådhus.

Fra lanseringen av Oslobolig mandag 20. desember utenfor Oslo Rådhus. Fra venstre: Daniel Siraj, administrerende direktør i OBOS, Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør i Bane NOR Eiendom, Raymon Johansen, byrådsleder i Oslo kommune, Herman Søndenaa, Sunniva Holmås Eidsvoll, Jens Petter Hagen i NREP og Ingjerd Blekeli Spiten DNB. Foto: Ninja Sandemose, Oslo kommune


Publisert: 20. desember 2021 klokken 12:00

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17