Testet nytt redningstog i ny tunnel

«Et tog har fått stans i Kongshavntunnelen. Det er røykutvikling i toget, og ca. 80 passasjerer må evakueres». Med denne dramatiske meldingen startet øvelsen i den nye tunnelen rett sør for Oslo S.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 31. mai 2021 klokken 11:03

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Bilde av et helt rødt tog inne i en tunnel. Toget har påskrevet teksten "Bane NOR".

Bane NORs nye brann- og redningstog fikk sin debut i aktiv tjeneste under beredskapsøvelsen i Kongshavntunnelen. Foto: Harry Korslund, Bane NOR

Torsdagens test av utstyr og beredskap ble til en realistisk øvelse. Samhandling og tekniske løsninger ble satt på prøve.

– På grunn av koronapandemien og smittehensyn måtte vi skalere ned omfanget av øvelsen. Vi er likevel godt fornøyde. Vi fant noe vi kan bli bedre på, og det er hele poenget med å teste oss, forklarer øvingsleder Jan Ingvald Backer i Bane NOR.

Debut i aktiv tjeneste

Beredskapsøvelsen bød ikke bare på en test av tunnelvifter og annet teknisk utstyr, men markerte også starten på den aktive tjenesten for Bane NORs nye brann- og redningstog. Under denne øvelsen ble toget blant annet benyttet til å transportere redningsetatenes mannskaper og utstyr fra oppmøtestedet i Oslogate til skadestedet inne i tunnelen.

Nyvinningen byr ellers på rikelig med utstyr som trengs for å kunne håndtere krevende nødsituasjoner, og alt av pumper, koplinger og kraner er naturligvis kompatibelt med tilsvarende utstyr som brann- og redningsetatene rår over slik at 88 000 liter med vann havner der det skal i tilfelle brann.

Fint verktøy

Jørgen Holstein, i Oslo brann- og redningsetat, mener beredskapstoget er et viktig verktøy.

– Øvelser gir oss muligheten til å bli bedre kjent med bruken av utstyret. Vi får trent på samarbeid og samhandling. Sist, men ikke minst får vi kjennskap og erfaring med den nye tunnelen, noe som naturligvis vil ha stor betydning dersom en reell hendelse skulle inntreffe i Nordens lengste jernbanetunnel, sier den erfarne innsatslederen.

Han berømmer førermannskapet på redningstoget for god kommunikasjon underveis i øvelsen.

Kjapp responstid

Ifølge Jan Ingvald Backer har også samarbeidet mellom Bane NOR og redningsetatene i forberedelsene til øvelsen vært preget av god kommunikasjon mellom aktørene.

– Alle parter har vært opptatt av de gode, konstruktive løsningene, og i denne forbindelse vil jeg rette en særlig takk til brigadesjef Trond Harald Hansen i brann- og redningsetaten, sier Backer, som heller ikke legger skjul på at han er imponert over responstiden.

Fra alarmen gikk, og til de første mannskapene var på plass, gikk det ikke mer enn et drøyt kvarter.


Publisert: 31. mai 2021 klokken 11:03

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17