Ett år igjen til ny Follobane

Nedtellingen er i gang! Om ett år kan passasjerene glede seg over kortere reisetid og mindre sårbarhet for forsinkelser.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Follobanen
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 12. desember 2021 klokken 07:00

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

3D-illustrasjon av Follobanen under Ekebergåsen

3D-illustrasjon av det nye togtilbudet mellom Oslo og Ski ved inngangen til Oslo S. Foto: Illustrasjonsfoto, Bane NOR

Natt til 12. desember 2022 er ikke en hvilken som helst natt. Tidlig den morgenen kjører de første togene med reisende gjennom den 20 kilometer lange Blixtunnelen, Nordens lengste jernbanetunnel.

– Det er fantastisk spennende at vi snart bidrar til norsk jernbanehistorie. Follobanen kommer til å stå igjen etter oss og gi nytte og glede for kommende generasjoner. Jernbanen er en del av svaret på fremtidens klimautfordringer, sier Stine Ilebrekke Undrum, Bane NORs konserndirektør for Utbygging.

Allerede fra dag én skal reisende oppleve effekt av Follobanen: kortere reisetid, dobbelt så mange jernbanespor, mindre sårbarhet for forsinkelser og opptrapping av togtilbudet. Punktligheten skal opp og reisetiden ned, slik at rushtrafikk på veiene i enda større grad blir utkonkurrert av hurtigtog på Follobanen.

Målet er seks tog i timen – hver vei

I desember 2022 skal flere tog kjøre på den topp moderne Follobanen i stedet for på dagens lokallinje mellom Oslo og Ski. På denne travle strekningen sørøst for Oslo S, flytter vi tog over på Follobanen og det blir plass til flere lokaltog på dagens Østfoldbane. Antall avganger i timen mellom Oslo og Ski øker og i årene fremover trappes det opp til seks tog i timen hver vei.

Med Follobanen fullfører Bane NOR strategien med å bygge to sett dobbeltspor på de innerste delene av de viktigste jernbanekorridorene til og fra hovedstaden.

På nett i den lange tunnelen

Mellom Oslo og Ski står valget mellom hurtigtog på Follobanen eller lokaltog på Østfoldbanens lokallinje. Til sammen blir togtilbudet mer robust og pålitelig når passasjerene fordeles mellom jernbanestrekninger som også kan avlaste hverandre ved vedlikehold eller forsinkelser.

På Follobanen tilbys reisende et verdensledende mobil- og telesystem utviklet for særlig lange tunneler. Det er resultatet av et samarbeid mellom Staten, Telenor, Telia, Nokia og Bane NOR. Nå installeres komponenter inne i Follobanens lange tunnel. Samtidig er opplæring i gang for fagfolkene som skal vedlikeholde og drifte Follobanen, slik at enda flere kan ta mer tog.

Stor aktivitet i innspurten

Nå er det stor aktivitet på anleggsplassene ved Oslo S, Ski og på Åsland. I tunnelproduksjonen deltar i dag 27 underleverandører med i overkant av 330 fagarbeidere. Ved Oslo S er tre entreprenøren i sving med 51 underleverandører, og alle har de det ekstra travelt fordi koronasmitte må unngås.

– Vi har gjort ferdige 95 prosent av arbeidet, men vi har noen krafttak igjen før målstreken, sier prosjektdirektør Per David Borenstein, og legger til:
– I de togfrie ukene i sommer må vi få til maksimalt godt arbeid sammen med entreprenørene. Mot slutten av sommeren kobler vi sammen de tre største delene av prosjektet; Oslo S, Blixtunnelen og nye Ski stasjon. Nytt skal fungere med eldre utstyr, ja alt skal passe sammen med alt.

Nye deler allerede i bruk

Flere ferdige deler av Follobaneprosjektet er tatt i bruk. Etter årets sommer har Østfoldbanen kjørt på nye spor gjennom Kongshavntunnelen. Tog i begge retninger har trafikkert den nye betongtunnelen under Middelalderparken.

I fjor startet trafikk fra den nye vestre delen av Ski kollektivknutepunkt, mens den østre delen nå bygges opp og tas i bruk etter de togfrie sommerukene.


Publisert: 12. desember 2021 klokken 07:00

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17