Buss for tog? Dette gjør vi når togene står stille

For oss handler buss for tog om én ting: «hva kan vi gjøre for å kjøre flere og mer pålitelige tog?» Men hva gjøres egentlig ute i sporet når togene ikke går?

  • Nyhet
Bilde av en kvinne i vernetøy og hjelm inne på en anleggsplass.

– Når vi stenger jernbanen, er det for å kunne utføre dette arbeidet så raskt og effektivt som mulig. Det er store og komplekse jobber som skal gjøres på veldig kort tid, sier fremdriftsplanlegger Ann-Kristin Hilsen i Bane NOR. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR

DRAMMEN: – Når vi er ferdige her, så vil ikke togene lenger gå rett forbi boligområder, men heller i tunnel under dem. Det blir dessuten dobbeltspor, noe som betyr at det kan gå tog begge veier. Da kan vi gå fra én til fire avganger i timen. Det vil si opp mot 1 500 mennesker!

Det sier Ann-Kristin Hilsen. Hun er fremdriftsplanlegger i Bane NOR, og har ansvaret for strekningen Drammen - Kobbervikdalen, som etter planen skal være ferdig i 2025. Hun er selv fra Drammen, og vet hvor viktig dette er:

– Det går 900 tog i døgnet fra Drammen stasjon. Det er et viktig knutepunkt, så her trenger vi bedre og flere spor, og flere plattformer. Og når vi legger togtraséen i tunnel i stedet for utenfor husene til folk, kan disse områdene heller brukes til grøntområder som folk har glede av!

Dette er ett av mange prosjekter Bane NOR holder på med, og ikke uten grunn. Mesteparten av det norske jernbanenettet ble bygget for over 60 år siden, og i flere tiår ble det bevilget lite til vedlikehold. Det har ført til en slitt jernbane som trenger modernisering.

– Når vi stenger jernbanen, er det for å kunne utføre viktig arbeid som skal bedre jernbanen. I tillegg må vi gjøre arbeidet så raskt og effektivt som mulig, slik at det blir en kort ulempeperiode for de reisende. Det er store og komplekse jobber som skal gjøres på veldig kort tid, forteller Hilsen.

Klikk her for å se om det er planlagt arbeid på din nærmeste jernbanestrekning

Punktligere, raskere, oftere

Alle Bane NORs prosjekter starter med ett spørsmål:

– «Hva kan vi gjøre for å kjøre flere og mer pålitelige tog?» Det er det vi ønsker – flere tog, flere passasjerer og enda bedre punktlighet og forutsigbarhet for de reisende, sier kommunikasjonssjef Trine Bratlie Evensen.

Hun har jobbet i Bane NOR siden 1998 og vet at det er behov for oppgradering av dagens spor, bygging av nye stasjoner, og forbedring av signalsystemene.

– Dette betyr at vi må ut og jobbe i og ved sporene, og da kan det ikke kjøre tog der.

Men stengte jernbanestrekninger kan føre til store konsekvenser både for reisende og for gods på bane.

– Derfor jobber vi alltid for at disse periodene skal bli så effektive som mulig. Samtidig prøver vi å finne de periodene med lavest trafikk. Ofte er det påske og sommer, siden det ikke er så mange pendlere da, forklarer Evensen.

FAKTA: Fordeler med å bygge ut jernbanen

  • Flere og bedre tog gjør at folk kan bo og arbeide mer fritt.

  • Å bygge ut jernbane gjør at det kan fraktes mer gods på jernbanen og få mindre godstrafikk på veiene.

  • Når flere kan ta tog, blir færre avhengig av bil.

  • Tog er en grønn transportform, og spiller en sentral rolle både i å skape bærekraftig mobilitet i byene og for å nå klimamålene.

Du kan lese mer om tog som klimatiltak her

100 ganger buss for tog

Et av de største vedlikeholdstiltakene foregår i Lieråsen tunnel mellom Asker og Drammen. Den snart 50 år gamle tunnelen har hatt store utfordringer med skinnebrudd og signalfeil, og siden 2017 har den vært stengt både påske og sommer, noe den også kommer til å bli i år. Dette betyr store utskiftninger og gjør at det kan fortsette å kjøre 400 tog gjennom tunnelen hver eneste dag.

– Det er ikke alltid at de reisende merker en effekt umiddelbart etter en togfri periode. Noe av arbeidet vi utfører, vil man ikke merke effekten av før etter flere år, forteller Evensen.

Slik vil det være i mange år framover, for det gjenstår fortsatt mye arbeid. Bare i 2021 er det over 100 togfrie-perioder fordelt over hele landet, noen korte og noen lengre. Det er Bane NOR helt avhengige av.

– Dette gjør vi for å skape et bedre togtilbud. Her og nå betyr det buss for tog av og til, men det kommer alltid noe godt ut i andre enden, i form av færre forsinkelser, kortere reisetid og flere avganger, legger hun til.

Løsninger basert på folks behov

Bane NOR jobber stadig med å forbedre buss for tog-tilbudet, og kommer kontinuerlig med nye løsninger og oppgraderinger slik at det skal bli enda enklere for kundene.

– Alt vi lager av løsninger er basert på behov og ønsker fra de reisende. Det betyr at det skal være kjempeenkelt å finne informasjon om ruter og tider, og finne fram på holdeplassene. Det skal være like enkelt når det er buss for tog, sier Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon.

FAKTA: Våre viktigste buss for tog-tiltak

  • Mer oversiktlige holdeplasser: Det er nå flere av de gule buss for tog-skiltene, bedre veivisning, samt flere skjermer som viser bussinformasjon.

  • NÅ-appen: Bane NORs egen app viser informasjon om forventet avgangs- og ankomsttid for buss for tog, antall busser for hver avgang samt hvilke stasjoner bussen stopper på.

  • Flere permanente løsninger: Bane NOR jobber for å få på plass flere permanente løsninger for buss for tog, slik at de reisende kan forholde seg til et kjent system når det er togfrie perioder.

  • Kundeinformasjonsprogrammet: Bane NOR har etablert et program med alle togselskapene, Jernbanedirektoratet og Entur, som skal sørge for at informasjon om buss for tog ser lik ut uansett selskap og hvor du er i landet.

  • Koordinering: Bane NOR jobber tett med togselskapene, offentlige etater, Ruter og Statens vegvesen for å være tidlig ute med felles informasjon om togfrie perioder.

Bane NORs prosjekter

Bane NOR har i dag store bygge- og fornyelsesprosjekter på Vestfoldbanen, Østfoldbanen, Dovrebanen, Bergensbanen, Kongsvingerbanen, Gjøvikbanen og Trønder- og Meråkerbanen for å nevne noen. I tillegg er det Follobanen som er under bygging mellom Oslo og Ski på Østfoldbanen.