Dette er Bane NORs bærekraftstrategi

Bane NORs bærekraftstrategi for 2021-2025 er vårt veikart for arbeid med bærekraft fremover. Strategien er strukturert rundt de temaene som er vurdert som mest vesentlige for å styrke oss innen bærekraft og bidra til et mer bærekraftig samfunn.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 20. april 2021 klokken 12:58

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Tegning av et bymiljø med tog, biler, busser, lastebiler, parker og bygninger.

Illustrasjon: Bane NOR

Bane NORs viktigste bidrag til økt bærekraft – i samfunnet generelt og transportsektoren spesielt – er å styrke oppslutningen om jernbanen og bidra til at flere tar mer tog.

Å flytte mer transport over på jernbane gjør transportsektoren mer 
bærekraftig, ikke minst fordi jernbanen bruker mindre energi og areal i forhold til kapasitet enn alle andre transportmidler. Dette er blant våre viktigste miljøfortrinn.

Det er viktig å jobbe bredt og grundig på dette området, men det er også viktig å jobbe ut fra et tydelig fokus. For å synliggjøre hvor vi mener vi kan gjøre en størst forskjell har vi utviklet et kort, samlende målbilde for bærekraftsarbeidet i Bane NOR. Den springer ut av vårt miljøfortrinn og vår virksomhets iboende bidrag til et mer bærekraftig samfunn – at vi er en del av svaret: «Mer på skinner setter mindre spor».

Vi mener at de viktigste forholdene som bidrar til dette, kan oppsummeres gjennom følgende vesentlige mål for vårt arbeid:

  • Videreutvikle jernbanens miljøfortrinn
  • Sikre punktlighet og forutsigbarhet
  • Styrke knutepunktsutvikling og sømløs reise

Det er gjennom forbedringer på disse områdene Bane NOR kan ha størst effekt på ambisjonen om «mer på skinner». Med dette bidrar vi indirekte til samfunnets ambisjoner innen bærekraft.

Denne prioriteringen betyr ikke at vi ikke jobber målrettet med de andre temaene vi har definert som vesentlige. De øvrige målene vi har satt oss i denne strategien, bidrar på ulike vis til at jernbanen «setter mindre spor». De er alle avgjørende for vår profesjonalitet og legitimitet som viktig samfunnsaktør. Dermed påvirker de også vår evne til å løse vårt oppdrag: å være en drivkraft for at flere tar mer tog.


Publisert: 20. april 2021 klokken 12:58

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17