Det er farlig og ulovlig å krysse sporet utenfor planovergang

Ute på jakt, fiske eller fottur? Den siste tiden har det vært flere hendelser der folk har krysset jernbanen ulovlig. Vi jobber for å unngå ulykker, og ber alle bruke planovergangene.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 5. oktober 2021 klokken 11:18

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Illustrasjonsfoto av tog på skinner.

Et tog kommer fort, og det kan komme stille. I tillegg kan det bruke opp mot tusen meter på å stoppe. Det er heller ikke til hjelp å kjenne tidtabellen for rutetogene. Det kan gå godstog og arbeidstog på linjen – til andre tider av døgnet. Foto: Njål Svingheim, Bane NOR

I mai skrev vi om en tendens som skremmer oss: Antallet nestenulykker med barn nær jernbanen er doblet siden fjoråret. Her må vi voksne være gode forbilder. Vi må selv overholde loven, holde god avstand til skinnegangen og forklare barna om hvorfor dette er viktig.

Før påske informerte vi om nestenulykker i forbindelse med skigåing i fjellet. Flere krysset jernbanen utenfor planovergangene: En pulk ble påkjørt og knust. En togfører trodde han hadde kjørt ned to skiløpere. Slike hendelser er livsfarlige for turgåerne. De kan også være til stor belastning for lokførerne, som ikke har mulighet til å svinge unna eller bråstoppe et stort og tungt tog. Flere har opplevd sekunder og minutter der de ikke vet om folk er påkjørt og drept eller uskadd. En sånn påkjenning kan være ødeleggende for et menneskes helse og yrkesliv.

I august ble en mann truffet av toget da han og kameraten krysset sporet etter en fisketur. Det skjedde nord for Hjerkinn og ble nylig omtalt i flere medier. Slike hendelser er selve marerittet. Det er tungt for alle involverte og vi er svært lettet over at mannen overlevde og i dag er oppegående.

Til mediene sier mennene at det var uflaks at toget kom akkurat da de krysset linjen. Politiet som håndterte saken ser på dette som et uhell.

I Bane NOR snakker vi ikke om flaks eller uflaks. Vi snakker om å minimere risiko og sørge for sikkerheten. Det skjer først og fremst ved å overholde loven. Derfor er det lagt til rette for sikker kryssing av sporet på planoverganger, men også her må du være forsiktig. Hvis det er bom og signallys ved overgangen, følger du naturligvis dem. På andre overganger må du stoppe, se og lytte før du går eller kjører over.

Et tog kommer fort, og det kan komme stille. I tillegg kan det bruke opp mot tusen meter på å stoppe. Det er heller ikke til hjelp å kjenne tidtabellen for rutetogene. Det kan gå godstog og arbeidstog på linjen – til andre tider av døgnet.

Vi jobber for å skape riktige holdninger til trygg ferdsel, for å unngå at folk skader seg. Derfor må vi, i hvert enkelt tilfelle, vurdere å anmelde ulovlig kryssing og ulovlig ferdsel i sporet.


Publisert: 5. oktober 2021 klokken 11:18

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17