Ny innkjøpsordning for økt konkurranse i ekom-markedet

Bane NOR inviterer bedrifter innen elektronisk kommunikasjon til en ny og dynamisk innkjøpsordning, for å legge bedre til rette for flere leverandører som ønsker å levere mørk fiber.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 7. desember 2021 klokken 12:22

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

illustrasjonsfoto av fiber

Med ti års varighet gjør den nye innkjøpsordningen det mulig å ta inn nye leverandører fortløpende. Foto: Bane NOR

Bane NOR  inviterer aktører i markedet for elektronisk kommunikasjon (ekom) til å kvalifisere seg i konkurransen om innkjøpsavtaler(åpnes i ny fane) innen mørk fiber og andre kapasitetsprodukter.

Lurer du på hva mørk fiber er? Les om det her på Wikipedia (ekstern lenke).(åpnes i ny fane)

Målet er å treffe flere lokale og regionale leverandører i bransjen, med en dynamisk innkjøpsordning. Den innebærer at leverandører fortløpende, i en tiårsperiode, kan melde sin interesse for å bli med i ordningen.

– Ordningens varighet gjør at vi holder dørene åpne for å ta inn nye leverandører i hele tiårs-perioden. Det står i kontrast til rammeavtaler der leverandørene må få kontrakt fra starten av for å være med i konkurransen, sier konserndirektør for drift og teknologi i Bane NOR, Sverre Kjenne.

Åpner for flere leverandører

Vi ønsker god konkurranse i markedet, og ser at ved å etablere en dynamisk innkjøpsordning, og ikke en rammeavtale, legger vi bedre til rette for at flere aktører i ekom-markedet kan bli våre leverandører, sier Kjenne.

Da Bane NOR så hvor smalt markedet her var nasjonalt, ble det et mål å tilpasse anskaffelsen slik at flere leverandører kunne delta i konkurransen. Ved å tilby en ordning som gjør det enklere for leverandører å bli kvalifisert, bidrar jernbaneselskapet nå til økt konkurranse i ekom-markedet.

Her finner du utlysningen i Doffin.(åpnes i ny fane)

– Vi ønsker god konkurranse i alle våre anskaffelser. Mørk fiber og andre kapasitetsprodukter er ikke noe unntak. Gjennom en dynamisk innkjøpsordning tilrettelegger vi for at både regionale og lokale tilbydere skal få mulighet til å konkurrere i sine områder med de nasjonale tilbyderne, sier Kjenne.

Variert behov i hele landet

Bane NOR bygger et robust transmisjonsnettverk for å oppnå høy tilgjengelighet i vårt nettverk. For å oppnå dette trenger vi tilgang til fiber, som ikke følger jernbanetraseene. Behovene for tilgang til fiber utenfor Bane NORs egen fiberinfrastruktur er fordelt over hele landet. Leverandørene trenger ikke å ha geografisk nærhet til en jernbanestrekning for å være aktuell som avtalepartner.

– Vi har behov for å leie mørk fiber og kapasitet på både lange og korte strekninger, sier konserndirektøren.

Her finner du utlysningen i Doffin.(åpnes i ny fane)

Må beskrive eget kvalitetssystem

Det er lagt opp til at det skal være en enkel prosess å kvalifisere seg, og det ble tidlig gjort en mindre endring i ordningen hvor vi gikk bort fra kravet om at leverandører måtte levere dokumentasjon på at de har ett kvalitetssystem tilsvarende et ISO9001 sertifisert system. Bane NOR lyttet til markedet, da signalene ble gitt om at det var et for høyt dokumentasjonskrav i utlysningen.

– Vi erfarte raskt at de firmaene som søkte om opptak ikke kunne levere tilstrekkelig dokumentasjon på at kravet var oppfylt. For å oppnå målet vårt, om å legge bedre til rette for flere leverandører i ekom-markedet, valgte vi å gjøre en tilpasning i utlysningen vår. Vi lempet på det som stengte mange leverandører ute fra konkurransen, men beholdt kravet om at leverandør må ha innført et godt kvalitetssystem, sier konserndirektøren.

Derfor må leverandørene som skal kvalifisere seg for den dynamiske innkjøpsordningen, levere en god beskrivelse av sitt kvalitetssystem i søknaden.  


Publisert: 7. desember 2021 klokken 12:22

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17