Arbeidspåske under pandemien: 400 rustet opp jernbanen

Mens store deler av samfunnet var påske- og koronastengt, jobbet over 400 personer på spreng for å fornye jernbanen. Arbeidet gikk på skinner, og det kommer passasjerene til gode.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 8. april 2021 klokken 09:05

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Bildet viser folk som jobber i en kran for å fikse kablene som går over jernbanesporet.

På strekningen Asker-Drammen har vi byttet ut master, oppheng og kontaktledning. Foto: Nils John Maudal

I høytiden ble mange reisende henvist til busser, mens det pågikk utbygging, vedlikehold og fornying av jernbanen flere steder i landet. Kommunikasjonssjef Trine Bratlie Evensen i Bane NOR lover at det skal de få igjen for.

– Vi bygger og vedlikeholder for at folk skal få færre forsinkelser, kortere reisetid og flere avganger, sier Evensen.

Hindrer smitte på anleggsplassene

Sammen med våre dyktige entreprenører jobbet vi på spreng fra Fauske i nord til Rygge i sørøst.

Det har vært over 400 personer i sving på jernbanen denne påsken, de har jobbet under strenge smitteverntiltak og tett oppfølging. 

– Vi tar pandemien på stort alvor. Vårt felles mål er å holde folk friske, beskytte nærmiljøene der vi jobber og sikre god framdrift på anleggsplassene, sier Evensen.

Hun viser til at Bane NOR har gode systemer for oppfølging av smittevern: Vi sjekker og kontrollerer jevnlig at entreprenørene har rutiner for systematisk oppfølging av reglene, både i egen organisasjon og hos underentreprenørene. Vi får ukentlige rapporter fra entreprenørene om status for karantener og andre forhold knyttet til koronahåndteringen. Det holdes også befaringer på anlegg, med sjekklister for å sikre et høyt fokus på smittevern.

Jobber sammen i små arbeidslag

Ansatte må som hovedregel holde avstand til hverandre, men det er også etablert små arbeidslag som kan jobbe tettere. Disse må sørge for to meters avstand til kolleger utenfor arbeidslaget, eller bruke verneutstyr som dekker ansiktet.

Verktøy og arbeidsredskaper sprites og rengjøres godt og arbeidstøyet renses. Det gjennomføres samtidig testing av ansatte, for å sørge for å unngå at sykdom sprer seg.

– Vi er godt fornøyde med å få gjort så mye under så vanskelige forhold, sier Evensen.

Nye tunneler og dobbeltspor

Alle planlagte arbeider ble gjennomført i påskeuka, og vi kunne starte togtrafikken igjen til forventet tid, samtlige steder. Dette er blant jobbene som er gjort gjennom høytiden:

  • Drammen-Asker: Her ble det bygget et ni kilometer langt nytt kontaktledningsanlegg.
  • Skarnes: Det er bygget en ny gangkulvert (tunnel for gående og syklende) under sporet ved stasjonen.
  • Rygge: Her ble deler av dagens jernbane rustet opp, samtidig som det bygges nytt dobbeltspor.
  • Alnabru: Det ble blant annet revet og bygget spor mens trafikken var i gang. Selv med omfattende arbeider på landets største godsterminal var avgangspunktligheten på 80 prosent.
  • Vi har også jobbet på Nordlandsbanen, i Steinkjer, Vestfold, Drammen, Ski og flere steder i Oslo.

Takker tålmodige naboer

Bratlie Evensen ønsker å takke både ansatte for en solid innsats, og alle naboer til jernbanen som har «holdt ut» med anleggsarbeid gjennom påsken.

– Vi retter en stor takk til våre tålmodige naboer. Dere bidrar til at vi kan holde hjulene i gang i en krevende tid. Dette er samfunnsnyttig arbeid og en forutsetning for å bedre togtilbudet, sier hun.


Publisert: 8. april 2021 klokken 09:05

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17