250 i sving på Nordlandsbanen

Nordlandsbanen oppgraderes betydelig. Ikke bare blir den mer moderne, men nordre del får også et nytt digitalt signalsystem.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 15. juni 2021 klokken 07:00

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Bilde av folk som jobber i sporet på jernbanen, med grønne berg og snødekte fjell i bakgrunnen.

Raufjellforsen bru var et flere steder langs Nordlandsbanen som fikk en oppgradering i helga. Foto: Bane NOR

– Feil på signalanleggene er en av de viktigste årsakene til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken. Å skifte ut de eksisterende, og til dels utdaterte, signalanleggene med det felleseuropeiske signal- og sikringssystemet ERTMS er derfor en prioritert jernbanesatsing i ny Nasjonal transportplan, forklarer samferdselsminister Knut Arild Hareide.  

Videre forteller Hareide at norsk jernbane med dette tar et stort og viktig skritt fra å være analog til å bli digital. Bane NORs utrulling av ERTMS på det norske jernbanenettet er faktisk det største IKT-prosjektet i Norge for tiden.

– Allerede i 2022 blir ERTMS tatt i bruk på delstrekninger på Gjøvikbanen og Nordlandsbanen, og passasjerer og vareeiere kan se frem til en mer driftssikker togtrafikk på disse banene, sier Hareide.

En moderne og komfortabel jernbane

Mer enn 250 stykker jobbet iherdig langs Nordlandsbanen i helgen. Målet med den betydelige oppgraderingen er en mer moderne, driftssikker og komfortabel jernbane.

– Vi jobbet på mer enn 20 steder langs strekningen i helgen. Det aller viktigste var å få på plass den nye infrastrukturen med sporveksler og arbeidet vi gjorde på Mo stasjon. Dette er viktig for fremdriften av installasjonen av det nye digitale signalsystemet, sier prosjektsjef Stein-Hugo Steffensen i Område Nord.

Fornyelse av skinner, sviller og ballast bidrar til økt stabilitet og bedre spor. Det gir litt mindre støy fra passerende tog, og økt komfort for de reisende. I tillegg har vi skiftet stikkrenner, ryddet skog og jobbet med fjellsikring for å gjøre sikkerheten enda bedre.

På flere stasjoner installerte vi også nye sporveksler og komponenter til det nye digitale signalsystemet.

– Tusen takk alle som var på jobb i helgen. Vi fornyer jernbanen slik at flere kan ta mer tog. Derfor ønsker jeg også å takke alle naboer og reisende for tålmodigheten, avslutter Steffensen.


Publisert: 15. juni 2021 klokken 07:00

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17