Vi skal hindre smittespredning på våre byggeplasser

Jernbanen bygges ut i flere kommuner, med mange ansatte fra «røde land». Vi jobber for å hindre smittespredning, og iverksetter nå enda strengere tiltak.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 2. november 2020 klokken 13:08

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

En mann i gult vernetøy står ute på et anleggsområde

Kai Otto Olsen, rådgiver i Bane NOR for SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø), filmer anleggsområdet i Drammen. Dette vises frem til kolleger som sitter på hjemmekontor, for å holde dem oppdatert på arbeidene. Prosjektet har også filmet byggeplassen ved hjelp av drone. Foto: Halldis Skogen, Bane NOR

Bane NOR har anleggsplasser over store deler av landet. Vi jobber for å utvikle et godt og miljøvennlig transporttilbud, som skal gi passasjerene en mer pålitelig jernbane og flere togavganger.

Lørdag 31. oktober ble det innført nye regler for utenlandske arbeidstakere fra «røde land», der smittespredningen av covid-19 er høy. På våre anlegg er opptil 95 prosent av de ansatte fra disse landene, og har 10 dagers karantene når de kommer til Norge fra hjemlandet.

– Dette er dyktige folk som jobber for våre entreprenører og deres underleverandører. Sammen deltar vi i dugnaden for å stoppe korona, sier Stine Undrum, Bane NORs konserndirektør for utbygging.

Vil beskytte lokalsamfunnene

Konserndirektøren mener det nære og gode samarbeidet med entreprenørene har vært en forutsetning for effektive tiltak.

– Vi har vært opptatt av å hindre smitte på våre anleggsplasser siden koronaen begynte å spre seg i Norge. For oss er det viktig å beskytte de ansatte og lokalsamfunnene der vi bygger, sier Undrum.

Som følge av den siste tids utvikling, innføres det nå nye tiltak:

  • I flere prosjekter jobbes det nå for å redusere antall skift. Det gjøres for å unngå at ansatte som pendler (mellom hjemlandet og Norge) ofte skal måtte sitte i 10 dagers karantene.
  • Nøkkelpersonell fra røde land må bestilles i god tid før de skal gjøre jobben sin. Dermed kan de være 10 dager i karantene før oppgavene begynner. På den måten blir ikke produksjonen på anleggsplassene forsinket.
  • Ansatte fra grønne og gule land kan få karantenefritak. De må imidlertid testes hver tredje dag og bo på enerom i en periode på 10 dager.
  • Vi lanserer informasjonskampanjer overfor egne ansatte og entreprenørene om reglene for smittevern.
  • Administrativt personell skal fortsatt bruke hjemmekontor så mye som mulig. Dette gjelder både for egne ansatte og våre leverandører.

– Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser denne utviklingen betyr for utbyggingsprosjektene våre. Det er vi nå i gang med å vurdere, sier Undrum.

Entreprenør tok tidlig grep

Bane NOR og våre entreprenører har allerede innført en rekke tiltak for å hindre smittespredning. Blant annet ble det innført lengre arbeidsperioder, med påfølgende friuke, på Follobanen fra sommeren av. Nå blir arbeidsuken kortere, uten utreise før jul.

Tunnelentreprenøren tok tidlig grep for å redusere innreisene fra utlandet, etter at ansatte hadde tilbrakt ferie og fritid i hjemlandet. I samarbeid med fagforeningene ble skiftordningene justert og tilrettelagt for dagens situasjon.

Bruker drone for å se arbeidsplassen

Fra mars måned har vi hatt samme fokus som ellers i samfunnet: stikkord er vasking og spriting. Vi har hatt kontinuerlig rengjøring på arbeidsplassene og rensing av vernetøy. Vi har innført restriksjoner på antall ansatte som kan oppholde seg på samme plass og innført avstandsregler.

I de fleste brakker og kontorbygg er det innført strengere krav til registrering av hvem som er til stede, mens møterommene har fått begrensninger på antall plasser. Kantiner og lunsjrom har vært stengt eller holdes åpne med begrenset tilbud. Samtidig er kjernetiden for våre ansatte opphevet, slik at de som må reise til og fra jobb kan gjøre det utenom rushtid.

Det har vært et minimum av ansatte ute på anleggsplassene, de øvrige har jobbet på hjemmekontor og hatt digitale møter. I Drammen er det eksempelvis tatt i bruk en drone for å filme byggeprosjektet. Slik kan våre fagfolk innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø følge arbeidet uten å være fysisk til stede.


Publisert: 2. november 2020 klokken 13:08

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01