Togtrafikken åpnet mandag 24. august

Etter utfordrende uker åpnet vi for togtrafikk mellom Ski - Oslo og gjennom Ski til/fra Mysen. Arbeidet sør for Ski går i positiv retning, og ny vurdering for åpning av togtrafikk fra Ski til/fra Moss og Halden, kommer på fredag.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 21. august 2020 klokken 12:22

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Bildet viser en ny jernbanestasjon

Mandag åpner vestsiden av Ski stasjon for publikum, den første ferdige delen av Follobaneprosjektet. Stasjonen er et signalbygg og et landemerke i Ski. Foto: Bane NOR, Nicolas Tourrenc

Åpningen av togtrafikken på Østfoldbanen etter sommerens arbeid har vært utsatt på strekningen mellom Ås – Kolbotn. I forbindelse med tilkobling til nytt signalsystem på den nye togstasjonen i Ski, ble det under testing avdekket feil som gjorde at vi ikke kunne åpne som planlagt den 10. august. 

 Stasjonen sto ferdig, men på grunn av sikkerheten til de reisende kunne vi ikke åpne før all testing og feilretting av fjernstyringssystemet var i orden. Det nye signalsystemet skal bidra til at enda flere tog kommer når de skal. Når alt er på plass skal togene gjennom stasjonen fjernstyres fra Oslo S istedenfor lokal styring av togekspeditører slik det har vært tidligere, sier Stine Undrum, konserndirektør i Bane NOR. 

Bane NOR har oppgradert flere strekninger og stasjoner rundt Oslo de siste årene. Jernbanen rundt hovedstaden består av ulike signalsystemer som er opptil flere tiår gamle. Derfor må det nye signalsystemet tilpasses hvert enkelt anlegg som det skal kobles opp mot. På Ski stasjon må det nye systemet tilpasses både nye og gamle systemer på Østfoldbanen, østre og vestre linje mot Oslo. 

― Feilen vi har jobbet med å rette opp er stabiliteten i det elektroniske kommunikasjonssystemet mellom stasjonen og toglederne. Der har det vært avvik som vi ikke kan ha når vi åpner for trafikk, forklarer Undrum. 

Nå kan fjernstyringen tas i bruk, men det er fortsatt utfordringer med signaler som ligger søfoSki. Det gjør at vi ikke kan åpne for trafikk på hele strekningen. De reisende mellom Ski til/fra Moss og Halden må dessverre belage seg på buss for tog ytterligere en periode. 

― Vi beklager at ikke hele Østfoldbanen kan åpnes for trafikk fra mandag. Vi jobber døgnkontinuerlig for å få åpnet også for de reisende mellom Ski og Moss og Halden, sier Undrum og legger til at Vy gjør en kjempeinnsats med å tilrettelegge for best mulig alternativ transport. 

Sjekk detaljer i reiseplanleggeren på vy.no og i appen.

Fakta om nye Ski stasjon 

Når første del av nye Ski stasjon åpner på mandag er det med ny overbygning, skinner, sviller og et nytt, moderne signalanlegg. 

  • Viktig del av Intercityutbyggingen sørøst for Oslo 
  • Hele stasjonen får seks nye spor og tre 350 meter lange plattformer  
  • Buede tretak 150 m lange - opptil 9,5 meter høye  
  • Bred undergang forbinder øst- og vestsiden av Ski  
  • Trapper, ramper og glassheiser opp til plattformene  
  • Parkering (sykkel/bil), «Kiss ride» og taxiholdeplass  
  • Reisetorg med trappeamfi og beplantning 
  • Hovedentreprenør: OHL (Obrascon Huarte Lain) 
  • Arkitekt nye Ski stasjon: LPO Arkitekter

Slik reiser du fra 24. August 

Mysen/Rakkestad – Skøyen (L22 og L22X): togene kjører som normalt. 

Ski – Stabekk (L2 og L2X): togene kjører som normalt.

Halden – Oslo S (R20): Togene kjører til Halden – Moss og Moss – Halden. 
Vy kjører buss mellom Rygge – Oslo S og Moss - Ski. Merk at bussene som kjører fra Ski og Oslo S mot Rygge vil kjøre tidligere enn det som er togets ordinære avgangstid.
  
R20X (ekstra tog i rush) blir innstilt og ikke erstattet med buss.

Moss – Stabekk (L21): Togene kjører Moss – Ås og Ås – Moss. 
Vy kjører buss mellom Ås – Oslo S og Ås – Ski. Merk at bussene som kjører fra Ski og Oslo S mot Ås vil kjøre tidligere enn det som er togets ordinære avgangstid.
 
L21X (ekstra tog i rush) blir innstilt og ikke erstattet med buss. 


Publisert: 21. august 2020 klokken 12:22

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01