Tar tak for nye tog i Trøndelag

I midten av november kom det første av 14 nye togsett med typebetegnelsen 76 til Norge. Bane NOR jobber nå for fullt med å tilrettelegge for de nye togene, som skal fases inn i Trøndelag løpet av 2021.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 8. desember 2020 klokken 15:12

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Et tog kjører på jernbaneskinner som går gjennom en furuskog.

Med de nye togene fordobles nesten kapasiteten på sporene i Trøndelag. Foto: Stadler, Norske tog

Type 76 er en variant av Stadler Flirt (type 74 og 75) som allerede trafikkerer mange strekninger i Sør-Norge. De nye togene er bimodale, dvs. at de kan kjøre både på diesel og strøm.  Det første togsettet testes nå på ulike strekninger med base i Skien. Testing i Trøndelag starter på nyåret.

I løpet av 2021 skal disse togene fases inn på Trønderbanen mellom Støren og Steinkjer, samt på Rørosbanen. Type 76 har flere passasjerplasser (241 mot 136) og er betydelig lengre enn de gamle dieseltogene av type 92. Togsettene vil bidra også til å redusere CO2-utslipp per passasjer med opptil 30 prosent.

Plattformer og verksted

For å ta imot de nye togene gjør Bane NOR en rekke tiltak. På stasjonene får hele 22 plattformer store eller mindre ansiktsløftinger i en hektisk periode frem til april 2021.

På flere stasjoner blir disse midlertidige inntil større tiltak kan gjennomføres. For syv stasjoner fører arbeidene til permanente endringer: Lundamo, Skansen, Ranheim, Vikhammer, Åsen, Røstad og Røra.

Vikhammer får en ny og lengre plattform 1 til erstatning for dagens, samt ny plattform til spor 2. Det bygges en planskilt kryssing over sporene med heis- og trappehus. Ranheim får ny plattform til både spor 1 og 2. Adkomst til plattform 2 tilpasses eksisterende undergang vest for stasjonen. Dette gjør at stasjonen igjen kan åpnes for reisende.

På Støren bygger Bane NOR Eiendom nytt verkstedbygg med vaskehall og servicefunksjoner, som står ferdig sommeren 2022.

Hensetting i rute

Ved Støren og Steinkjer stasjoner etableres nye spor for parkering av de nye togsettene. På jernbanespråket kalles dette hensetting, og det trengs mer plass fordi de nye togene er mye lengre enn de gamle.

– Vi er i rute til å ta i bruk de nye sporene slik som planlagt, sier prosjektleder Jan Gunnar Sølberg i Bane NORs utbyggingsdivisjon.

På Steinkjer er sporene nå bygd ferdig, og arbeidene med installasjoner i tekniske bygg har startet. Samtidig jobbes det med kabling, elektroanlegg og nytt anlegg for dieselfylling. Steinkjer får to nye spor, i tillegg til at eksisterende spor 6 bygges om. Totalt blir det plass til fem 113 meter lange togsett.

– Etter en togfri periode i påsken, skal sporene på Steinkjer ta imot tog fra den 5. april. I første omgang er det planlagt manuell betjening av veksler, fram til sikringsanlegget blir klart. Alt skal stå ferdig i september 2021, opplyser Sølberg.

Større jobb på Støren

– På Støren har det vært noe mindre framdrift enn vi hadde håpet, men vi er i ferd med å gå gjennom planene og har sterk tro på at vi kommer i mål som forutsatt også her, fortsetter han. Dette innebærer at det første togsettet kan parkeres i juni 2021, og at sikringsanlegget tas i bruk og anlegget ferdigstilles i løpet av september.

– Jobben på Støren er mer kompleks. Anlegget her er større, og samtidig med de nye sporene pågår byggingen av nytt verksted for fullt i det samme området. Vi er nå i full gang med uttrauing og etablering av underbygning for de nye sporene, samtidig som det pågår støping av fundamentet for verkstedbygget, opplyser prosjektlederen.

Støren får tre nye spor med ni plasser for 113 meter lange togsett. I tillegg bygges det tre nye spor til nytt verksted og vaskehall, med gjennomkjøring.

Roser samarbeidspartnerne

De to hensettingsprosjektene planlegges og bygges på svært kort tid. Derfor er god samhandling mellom aktørene en forutsetning for å lykkes.

– Dette synes jeg har gått veldig bra hittil, sier prosjektleder Sølberg. Han trekker spesielt fram samarbeidet med kollegene i Bane NOR Eiendom, samt rådgiverne og entreprenørene (henholdsvis Baneservice og Trym BA for sporområdene på Steinkjer og Støren, samt AF Gruppen for verkstedprosjektet). 

– Vi har også jobbet tett sammen med SJ Norge for å kunne samkjøre våre framdriftsplaner med innfasingen av de nye togsettene.  Sammen med en positiv holdning hos kommuner, lokale myndigheter og andre samarbeidspartnere, har dette vært til stor hjelp for oss, avslutter Jan Gunnar Sølberg.


Publisert: 8. desember 2020 klokken 15:12

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01