Styrker vareforsyningen under Korona-krisen

Mens persontrafikken er blitt redusert grunnet Korona-viruset, øker volumene til og fra landets godsterminaler. Bane NOR skal legge til rette for godstogene og på den måten bidra til å styrke vareforsyningen i landet.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 20. mars 2020 klokken 12:04

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Et oversiktsbilde av en godsterminal hvor en stor kran laster et godstog

Godsvolumene som fraktes på jernbanen har økt med omtrent 20 prosent de siste to ukene. Det meldes om stappfulle godstog på de fleste godsterminaler i landet Foto: Øystein Grue

I samråd med Jernbanedirektoratet har togselskapene Vy, Flytoget og Go-Ahead redusert antall togavganger på enkelte jernbanestrekninger. Denne situasjonen åpner nye muligheter for godstransportørene, som melder om økt etterspørsel av volumer de siste to ukene.

– Vi har et stort ansvar under korona-krisen, derfor skal vi legge godt til rette for godstogene der det er mulig. Vareforsyning er et kritisk samfunnsbehov, og vi skal bidra til å styrke den, sier Kunde- og trafikkdirektør Bjørn Kristiansen.

Godsselskapene har riktignok ikke rapportert om behov for å kjøre flere tog, og det er for tiden stor usikkerhet i bransjen. Bane NOR er likevel forberedt dersom behovet melder seg. – Godsselskapene og vareeiere skal vite at vi gjør alt vi kan for å sluse godstogene gjennom det mest trafikkerte jernbanestrekninger, sier Kristiansen.

Stappfulle godstog

De siste to ukene har Bane NOR registrert en merkbar økning i godsvolumene på godsterminalene Alnabru (Oslo), Ganddal (Sandnes), Nygårdstangen (Bergen) og Heggstadmoen og Brattøra (Trondheim) samt Bodø, Fauske og Mo i Rana på Nordlandsbanen.

– Godstogene som ankommer Ganddal og Nygårdstangen er 100 prosent fulle. Normalt ligger fyllingsgraden på rundt 80 prosent. Godsselskapene melder både om en økning på rundt 10 prosent og forespørsler fra nye kunder, sier Ove Andre Algrøy, Bane NORs leder for godsterminaler i Sør-Vest i Bergen.

I uke 11 registrerte terminaloperatør Railcombi de høyeste volumene på Alnabru så langt i 2020. Volumene i uke 12 bekrefter at trenden fortsatt går i samme retning, også i resten av landet. Økte volumer kan ha sammenheng med innstilling av båttrafikk enkelte steder og en midlertidig mangel på lastebilsjåfører.

– Tilbakemeldingene fra markedet tyder på at volumene vil være like høye fremover, men usikkerheten er stor. Hele verdikjeden blir berørt av permitteringer, pålagte karantener, sykemeldinger og midlertidige stenginger. Det er vanskelig å planlegge for mer enn et par dager av gangen, forteller Per-Allan Kristensen, Terminalsjef for Railcombi på Alnabru.

RailCombi måtte i uke 12 klare seg med 12 prosent færre ansatte på Alnabru grunnet Korona-viruset. Likevel registrerte selskapet rundt 95 prosent avgangspunktlighet fra terminalen.

– Det er en krevende situasjon. Vi føler et ansvar for å sikre at varene kommer frem, sier Kristensen.

Positivt for næringen

Hos Cargonet, Norges største godsoperatør på jernbanen, jobbes det på spreng for å opprettholde produksjonen til tross for redusert bemanning.

–Det er positivt for hele godsnæringen at godstogene blir prioritert. Jeg utelukker ikke at vi kommer i den situasjonen der vi må sende ut flere godstog i sporet. Samtidig er vi i en ekstraordinær situasjon, og ingen vet hvor lenge den vil vare. Det er stor usikkerhet, og vi vet ikke hvordan dette vil utvikles, sier Erik Røhne, administrerende direktør i Cargonet.

Ifølge Røhne er Cargonets første prioritet å opprettholde produksjonen som var planlagt for før Korona-krisen startet. – Vi gjør alt vi kan for å sikre den, sier Røhne.


Publisert: 20. mars 2020 klokken 12:04

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01