Stortingsmelding om kostnadsutfordringer på jernbaneutbygging

Samferdselsdepartementet har i dag levert en melding til Stortinget («Jernbanemeldingen»). Det som beskrives er at flere av utbyggingsprosjektene på jernbanen blir dyrere enn det som tidligere er anslått og planlagt for.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 27. mars 2020 klokken 11:56

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Bildet er tatt utenfor et anleggsgjerde og vi ser inn på et anleggsområde

I dag er "Jernbanemeldingen" levert til Stortinget. Foto: Bane NOR

Det vises til at Bane NOR har varslet Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet om risiko for kostnadsøkning på inntil 5 milliarder kroner på Follobanen. Det er også varslet risiko for forsinkelse for planlagt trafikkåpning i 2022.

For prosjektet Sandbukta – Moss - Såstad går det frem av meldingen at det er behov for å øke kostnadsrammen med inntil 3 milliarder kroner. Hovedgrunnen er det anstrengte leverandørmarkedet som blant annet medførte høyere priser enn forutsatt.

For prosjektene Drammen – Kobbervikdalen og Nykirke – Barkåker holder Bane NOR seg innenfor styringsrammen, men gjennomføringen av prosjektene medfører høyere utbetalinger i 2020 og 2021 enn det som er anslått i statsbudsjettet for 2020. Kostnadene øker altså ikke totalt sett, men kommer tidligere enn anslått. Drammen – Kobbervikdalen anslås forøvrig ferdigstilt ett år tidligere enn planlagt, med åpning for trafikk i 2024.

- Regjeringen skal komme tilbake til hvordan løse utfordringene med økt investeringsbehov i jernbanesektoren. I mellomtiden arbeider vi videre med prosjektene i henhold til gjeldende plan, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.

Link til Meld. St. 17(├ąpnes i ny fane)

Link til pressemelding fra Samferdelsministeren.(├ąpnes i ny fane)


Publisert: 27. mars 2020 klokken 11:56

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01