Større fokus på kundeopplevelsen når togtrafikken stenges

Utbygging og vedlikehold på jernbanen gjør at passasjerene også i fremtiden må kjøre buss i stedet for tog i perioder. Sommeren 2020 blir for mange annerledes enn tidligere på grunn av koronasituasjonen, men togtrafikken stenges uansett som planlagt.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 24. april 2020 klokken 19:31

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Sammen med Jernbanedirektoratet har togselskapene og Bane NOR blitt enige om å bedre opplevelsen for kundene i periodene når togtrafikken stenges. Det er hovedkonklusjonen i et utredningsarbeid de tre aktørene i samarbeid har gjennomført. Målet med utredningen var å finne muligheter for å redusere ulempene for togkundene ved lengre trafikkfrie perioder.

–  Dette har vært en nyttig utredning. I Bane NOR har vi et kundeperspektiv, og da må vi gjøre alt vi kan for å redusere ulempene for de reisende når vi stenger enkelte strekninger i kortere og lengre perioder. Vi må i større grad vurdere om vi stenger for lenge, og om vi kan få til noe togtrafikk mens vi jobber, sier Vibeke Aarnes, konserndirektør Infrastruktur, Bane NOR.

Større aksept for å stenge

I arbeidet med utredningen har man gått grundig gjennom hvordan Bane NOR og togselskapene planlegger anleggsarbeidet, vedlikeholdet og det omfattende fornyelsesarbeidet. Utredningen viser at det gjennom årene, har blitt større aksept for å stenge strekninger i flere uker da det gir god gevinst.

På den annen side har utredningen kommet fram til at planleggingen til tider legger for stor vekt på prosjektenes behov og ikke på hva som er mulig å kjøre av togtrafikk i ulike faser av arbeidet. Man ønsker i planleggingen et større søkelys på hva som er mulig å få til av togtrafikk enn hva som ikke er mulig. Kort sagt; man må ha et større kundeperspektiv når man skal stenge banestrekninger. 

Det er nødvendig å stenge

Utredningen konkluderer også med at det fortsatt er nødvendig å stenge i korte og lange perioder for at vi skal få gjort det nødvendige arbeidet. Det er i tråd med tilsvarende praksis i utlandet.  

Å stenge en banestrekning krever mye planlegging i lang tid før selve stengningen. Det betyr at både dette årets og mye av neste års planer er fastlagt. Likevel skal det komme forbedringer allerede i år. Bane NOR er i full gang med å planlegge måten buss-for-tog -trafikken skal avvikles på. Gode løsninger som skal bedre informasjonen til kundene, på- og avstigningsforholdene på holdeplassene, og ikke minst bedre trafikkflyt under avvikene skal bedres.

Planleggingen av prosjektene må forbedres

Også i våre prosjekter er det rom for forbedring. Det er viktig at vi i en tidlig planfase i prosjektene tenker gjennom hvordan anleggsperioden skal gjennomføres med tanke på hvordan togtrafikken kan påvirkes minst mulig og utnyttes optimalt.

I forbindelse med utredningen har Opinion gjennomført kundeundersøkelser som er helt entydige, kundene ønsker bedre og mer tilgjengelig informasjon om arbeidet som skal gjøres. I tillegg ønsker de å vite hvilke forbedringer det fører til, og informasjon om alternative transporttilbud. Dette er noe Bane NOR er godt i gang med å planlegge for.

I tillegg viser undersøkelsen at kundenes primære ønske er at togene skal gå så mye som mulig. Kundene ønsker å ha togtrafikk i en eller annen form, framfor å måtte over på buss. Dermed kan en avvikende togtabell i perioder av anleggsarbeidet være noe vi ser nærmere på ved planlegging av større arbeid i fremtiden.

Sommeren 2020

I år starter arbeidet vest for Oslo en uke før jobben på Østfoldbanen. Uken etter at arbeidet er avsluttet vil det være noe saktekjøring slik at sporet skal få «sette seg» etter arbeidet.

Togtrafikken i disse periodene erstattes med buss. Du finner informasjon om hvordan trafikken avvikles i reiseapper og på togselskapenes nettsider. I tillegg til  Vy(åpnes i ny fane) berøres  Flytoget(åpnes i ny fane) og  Go-Ahead(åpnes i ny fane) av årets sommerarbeid.

Uke 26 til 31

Strekningen fra Asker til Drammen er stengt for togtrafikk fra 20. juni til 3. august. Dette inngår i den omfattende rehabiliteringen av Lieråsen tunnel som avsluttes i 2021. Tiltakene er bl.a. utskifting av spor og sporveksler, gjennomgående masseskifte, fornyelse av kontaktledningsanlegget og nytt nødlysanlegg.

Uke 27 til 31

Fra 27. juni til 3. august er det stengt mellom Sandvika og Asker for lokaltog (L1) på grunn av arbeid med nytt kontaktledningsanlegg mellom Slependen og Høn.

Spikkestadbanen er stengt mellom Sandvika og Spikkestad fra 20. til 24. juli. Her skal det gjøres sporarbeid og vedlikehold.

Uke 27 til 32

Strekningene fra Oslo S til Rygge og fra Ski til Mysen på Østfoldbanen stenger fra 27. juni til 10. august.

Det skal gjøres jernbaneteknisk arbeid med innføringen av Follobanen mot Oslo S og Ski, samt innspurten med første byggetrinn på Ski stasjon. Dessuten blir det anleggsarbeid knyttet til nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad, samt omfattende fornyelse og vedlikehold andre steder, bl.a. mellom Oslo S og Ski.

Det nye dobbeltsporet på Follobanen som planlegges åpnet i 2022, betyr flere tog, bedre punktlighet og en reisetid på 11 minutter mellom Oslo og Ski. Nytt dobbeltspor og ny stasjon i Moss skal være operativ fra 2024.


Publisert: 24. april 2020 klokken 19:31

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01