Slik påvirker korona utbyggingsprosjektene

Som mange andre står også anleggsbransjen overfor en svært krevende situasjon. Foreløpig er de fleste av Bane NORs utbyggingsprosjekter og nye anskaffelser ikke påvirket av den ekstraordinære situasjonen alle nå opplever.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 18. mars 2020 klokken 17:44

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Et rødt tog er på vei inn til Oslo sentralstasjon

Illustrasjonsbilde fra Oslo S Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR

Liv, helse og sikkerhet kommer først i alt Bane NOR gjør, og vi tar situasjonen som har oppstått på største alvor. Bane NOR har et ansvar for å bidra til den nasjonale målsetningen om å redusere smitte. Samtidig har vi som mål å holde aktivitetsnivået i våre prosjekter oppe og på den måten bidra til å holde den norske økonomien i gang.

Vi er svært takknemlige for å ha så mange profesjonelle partnere i våre entreprenører og leverandører som står på i prosjektene våre når omstendighetene er som de er. Vi prioriterer å utføre arbeid som ligger som forutsetning for at de får gjort sin jobb.

Samarbeid og støtte

Entreprenørene beslutter hvilke tiltak som er nødvendig for deres virksomhet utover de som er gitt av helsemyndighetene. Bane NOR har samme utgangspunkt som entreprenørene og følger helsemyndighetenes råd og regler for smittevern. Vi har fokus på helse og sikkerhet, spesielt i de tilfeller der entreprenøren velger å legge ned arbeidet. 

Utover myndighetenes regler støtter vi våre entreprenører og leverandører i deres arbeid som planlagt inntil annen beskjed gis. Her skal vi samarbeide og finne gode løsninger. 

Avlyst konkurranse

Dessverre ble vi tidligere i år nødt til å avlyse to konkurranser på grunn av de ekstraordinære tiltakene fra norske og europeiske myndigheter. Det var en risiko for at krisen vi sto i ville kunne ha fremdriftskonsekvenser for prosjekter i porteføljen vår, og derfor ble konkurransene på Kleverud-Sørli prosjektet avlyst. 

Etter at Stortinget bevilget nye midler i revidert statsbudsjett, har prosjektet prioritert arbeidet med å legge kontraktene ut i markedet så raskt som mulig. Kontrakten for Tangenvika jernbanebru er første milepæl og invitasjon til prekvalifisering er nå er lagt ut i markedet. Fristen for å levere søknad om prekvalifisering er satt til 15. september.

Holder aktiviteten oppe

Å holde aktiviteten oppe i leverandørkjeden er viktig for å komme gjennom krisen og å trygge flest mulig arbeidsplasser. For de prosjektene der vi har satt i gang arbeid, ønsker vi å sikre fremdrift med mest mulig normal drift.

Vi har flere anskaffelser som foreløpig ikke vil bli påvirket. På blant annet Drammen - Kobbervikdalen har vi kun satt ca. halvparten av kontraktene, her vil anskaffelsene fortsette som planlagt. Tilsvarende situasjon har vi i Moss og Bergen og på en rekke fornyelsesprosjekter.

Vi har også en stor rådgiverkontrakt for prosjektet Ny tunell gjennom Oslo (NTO) på trappene som går som planlagt.

Når det gjelder prosjektene våre for øvrig må vi naturlig nok se hvordan situasjonen utvikler seg. Det er for tidlig på nåværende tidspunkt å si noe om hvordan dette vil påvirke fremdriften på de ulike utbyggingsprosjektene.

Foreløpig er det Kleverud-Sørli parsellen av Inter-City utbyggingen som i utgangspunktet vil bli forsinket tilsvarende utsettelsen. Utover det forventer vi at våre prosjekter og anskaffelser fortsetter som planlagt.


Publisert: 18. mars 2020 klokken 17:44

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01