Spanske tog skal spare strøm med norsk teknologi

Spania har valgt å ta i bruk strømsparingsteknologi fra Bane NOR for sine tog. Dette kan potensielt kutte 30 prosent av energiforbruket til togene. Hvis alle europeiske land følger etter, kan det spares strøm tilsvarende forbruket til 35 millioner husholdninger.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 23. januar 2020 klokken 22:23

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

To moderne togsett kjører inn til plattform på en stasjon

Spania er kjent for sine høyhastighetstog. Nå skal de spare store mengder strøm med norsk teknologi. Foto: ERESS

– Moderne tog kan produsere strøm under bremsing. Vi har utviklet enkel teknologi som måler nøyaktig strømforbruk på togene hvor som helst i Europa. Dermed kan togselskapene spare penger på å kjøre togene energivennlig, samtidig som det også blir gevinster i klimaregnskapet, sier Dyre Martin Guldbrandsen, som er leder for engergihandel i Bane NOR Energi og direktør for det europeiske samarbeidet som Spania nå er blitt en del av.

EU-krav

Fra 2020 krever EU at samtlige tog får muligheten til å bruke denne typen spareteknologi. Dette må medlemslandene legge til rette for. Norske Erex er det eneste systemet som er ferdig utviklet og i bruk. Systemet er veldig gunstig for togselskapene fordi de sparer mye penger. Den 1. januar signerte spanske jernbanemyndigheter avtalen som sikrer dem adgang til den norske teknologien.

– Det er viktig for oss å kunne bruke et system som allerede er i drift i andre land. Vi kan lære fra suksessrike erfaringer i Norge, Belgia, Danmark, Sveits, Sverige, Nederland og Finland, sier president Isabel Pardo de Vera Posada i ADIF, som er den spanske statens infrastrukturforetak.

Teknologidugnad

Teknologien heter Erex og er utviklet i Norge av Bane NOR Energi og først spredt til nordiske land gjennom et dugnadssamarbeid. Eress er et non-profit, split-cost samarbeid, og rundt 6000 tog i de sju nevnte landene bruker systemet før Spania nå slutter seg til.

Teknologien er i utgangspunktet enkel og innebærer ingen tunge og dyre systemer. Utstyr for strømmåling i toget og system for avregning av forbruket gir togselskapene potensial til å spare opp mellom 15 og 30 % av strømforbruket.

Sparing skjer både ved at tog produserer strøm under bremsing og ved at lokførere tilpasser kjørestilen for å bruke mindre strøm. Med et grovt anslag tilsvarer sparepotensialet hvis samtlige europeiske land innfører Erex, strømforbruket til 35 millioner europeiske husstander.

Tog er det transportmiddelet som bruker minst energi per passasjer, men likevel kan togene gjøres enda mer energieffektive. I Europa bruker togene ca. 60 milliarder kilowatt-timer strøm.

Slik fungerer teknologien

Moderne tog produserer strøm under bremsing. Systemet sørger for oversikt over togenes produksjon og forbruk. Det gir store besparelser for togselskapene. De får en mer riktig strømavregning og muligheten til å utvikle en strømsparende kjørestil blant lokførere.

Med Erex kan togselskapene se hvor mye energi hvert enkelt tog og hver lokfører bruker – og produserer. Togselskapene får nettoregning. 17 % av strømmen leveres tilbake til strømnettet når togene bremser. Nyere tog leverer mer tilbake på grunn av måten de bremser på. Det kan være store forskjeller i kjørestil blant lokførere, og med optimal kjørestil kan det spares opp til 30 % av forbruket.

To personer på konferanse.

Jernbanetoppmøte: Gorm Frimannslund fra Bane NOR møtte nylig sin spanske kollega Isabel Pardo de Vera Posada i ADIF. Foto: ADIF


Publisert: 23. januar 2020 klokken 22:23

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01