Bygger togtunnel under trafikkert veitunnel

Vi sprenger seg vei gjennom Strømsåsen i Drammen, rett under 19 000 passerende bilister. Sikkerheten står øverst på agendaen i dette komplekse tunnelprosjektet.

  • Prosjektnyheter
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 9. november 2020 klokken 13:19

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Den nye dobbeltsporede jernbanetunnelen som bygges gjennom Strømsåsen passerer snart E134 Strømsåstunnelen – 13 meter lenger ned.

Her passerer det 19.000 kjøretøy hvert døgn. De fleste av bilistene er uvitende om at et av landets største utbyggingsprosjekt driver fram en ny jernbanetunnel rett under dem. Der sprenger entreprenøren Veidekke fram det som skal bli en ny dobbeltsporet del av Vestfoldbanen i 2025: Drammenstunnelen.

Sikkerhet først

Prosjektleder for arbeidet, Hanne Wiig, forsikrer oss om at sikkerheten står øverst på agendaen i dette komplekse tunnelprosjektet

– Vi nærmer oss nå stedet der vi skal krysse under E134 Strømsåstunnelen, bekrefter Hanne Wiig.

Hun forklarer at det innebærer at vegtunnelen overvåkes nøye, blant annet med vibrasjonsmålere. 

– Tunneldrivingen vår tilpasser vi etter disse resultatene, sier Wiig.

Ved passeringspunktet vil Strømsåstunnelen befinne seg ca. 13 meter over vårt tunneltak. Bane Nor vurderer arbeidet forløpende og i tett dialog med Statens Vegvesen.

Når det sprenges i fjellet rett under Strømsåstunnelen kan det merkes gjennom noe buldring for de kjørende.

Påvirker neppe trafikken

I tillegg til Drammenstunnelens hovedløp, bygges det også service- og evakueringstunneler. Derfor er det to parallelle løp som drives fram under Strømsåstunnelen.

Dersom det skulle bli behov for å stenge Strømsåstunnelen, vil det skje i korte perioder og ikke skape store trafikale problemer.

– Det pågår til tider planlagte stengninger der, fordi Statens Vegvesen også utfører vedlikeholdsarbeid i tunnelen, sier prosjektlederen.

Hun minner om at målet med arbeidet er størrre kapasitet og bedre punktlighet på Vestfoldbanen, og mulghet for fire tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg.

Forsiktigere sprengning

Det sprenges med reduserte salvelengder i tunnelen i krysningsområdet.

– Under Strømsåstunnelen sprenger vi 3 til 4 meter fjell av gangen, i stedet for 5,5 meter, forklarer Wiig.


Publisert: 9. november 2020 klokken 13:19

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01