Skinnelegging med ministeren på Follobanen

Onsdag 6. mai besøkte samferdselsminister Knut Arild Hareide Follobaneanlegget i Oslo. Der fikk han blant annet se hvordan sporveksler på over 50 tonn fraktes inn i tunnelen ved hjelp av en spesialkran.

  • Follobanen
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 7. mai 2020 klokken 12:30

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

En stor kran legger sporveksler inne i en hernbanetunnel.

Sporveksler fraktes inn i tunnelen under Middelalderparken. Foto: Bane NOR

I tunnelen under Middelalderparken i Oslo er det høy aktivitet, det fikk en imponert minister erfare da han besøkte Follobaneprosjektet.

– Dette er et komplekst og stort arbeid, hvor det jobbes midt i Oslo by. Follobanen er et prosjekt som betyr veldig mye for norsk jernbane, og når dette prosjektet er ferdig kan vi ta toget fra Oslo til Ski på 11 minutter, framholdt statsråden.

Holder hjulene i gang

Konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund, og Follobanens prosjektdirektør Per David Borenstein viste rundt på et prosjekt som til tross for strenge smitteregler, klarer å opprettholde produksjonen.

– Det er imponerende at en har greid å gjennomføre arbeidene her som planlagt på tross av koronasituasjonen. En har fulgt smittevernrådene, men allikevel holdt framdrift. Her er det 1400 medarbeidere som har jobbet for å få dette til. I en tid hvor vi trenger å holde hjulene i gang, er det utrolig viktig, sa Knut Arild Hareide.

Milevis med skinner

Follobaneprosjektet er Norges største samferdselsprosjekt og omfatter nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski (22 km), hvorav 20 km går i tunnel med to atskilte tunnelløp. I prosjektet inngår også omlegging og forbedring av Østfoldbanen, et omfattende tunnelsystem ved Oslo S og ny jernbanestasjon i Ski.

Under samferdselsministerens besøk var arbeidet med å frakte inn 14,4 km med skinner ved Oslo S godt i gang.

Mindre vedlikeholdsbehov

Inne i den lange tunnelen med to tunnelløp, støper Bane NOR og entreprenøren fastspor. Dette er spor som blir støpt slik at skinnene ligger fast. Jernbanetunnelen Ulriken i Bergen var først ute med å få fastspor, og Follobanens lange tunnel er den andre.

– Med fastspor skal det bli mindre behov for vedlikehold. Dermed kan togene går enda mer regelmessig, med mindre stans på grunn av vedlikeholdsoppgaver, forteller prosjektdirektør Per David Borenstein i Bane NOR.

Stor betydning for Østfoldbanen

Til sammen legges det om lag 115 kilometer skinner totalt i Follobaneprosjektet. Samtidig som ministeren besøkte Oslo-siden av prosjektet, pågikk det også arbeid fra Ski-siden med å frakte inn skinnelengder til fastsporene i den lange tunnelen.

- Det gir en utrolig verdi for samfunnet vårt, og det betyr mye for hele Østfoldbanen der kapasiteten er sprengt, sa ministeren.

Follobaneprosjektet er planlagt ferdig for togtrafikk i desember 2022.


Publisert: 7. mai 2020 klokken 12:30

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01