Reguleringsplan for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 vedtatt

I dag ble reguleringsplanen for Bane NOR og Statens vegvesens fellesprosjekt Ringeriksbanen og E16 vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 27. mars 2020 klokken 12:45

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

- Vi er veldig glade for at vi nå har en vedtatt reguleringsplan. Beslutning om byggestart fattes av Stortinget, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.

Regjeringens vedtak av reguleringsplanen er endelig, og det er ikke muligheter for innsigelser eller klager på denne. Planen har vært på høring i flere omganger før den ble oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20. mai 2019.

Fellesprosjektet omfatter Ringeriksbanen som er 40 km med dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss, samt 15 km med ny E16 fra Høgkastet ved Sundvollen til Hønefoss.

Ringeriksbanen er en del av Intercity-satsningen og vil gi en reisetid fra Sandvika til Hønefoss på 20 minutter, 50 minutter raskere enn i dag. Dette knytter Ringeriksregionen sterkt sammen med bo- og arbeidsmarkedet rundt Oslo. I tillegg gjør det togreisen mellom Oslo og Bergen nesten 1 time kortere. Det vil også bli stasjon på Sundvollen.

Les mer om vedtaket på Kommunal- og moderniseringsdepartementets sider.(├ąpnes i ny fane)


Publisert: 27. mars 2020 klokken 12:45

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01