Rapport om Filipstad-ulykken

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har lagt fram sin rapport om ulykken inne på Filipstad driftsbanegård i februar i fjor. – Vi vil se på alle aspektene rundt den alvorlige og tragiske ulykken, sier områdedirektør Lars Berge i Bane NOR.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 22. januar 2020 klokken 11:10

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Bilde av en forside på en rapport

Rapporten om personulykken på Filipstad driftsbanegård 24. februar 2019. Foto: Bane NOR

Det var søndag 24. februar 2019 klokka 16:30 at en person omkom da vedkommende kom i berøring med kontaktledningsanlegget inne på Filipstad driftsbanegård. To personer som var sammen med vedkommende ble også eksponert for strøm og ble kritisk skadet i ulykken.

Statens havarikommisjon for transport fremmer to sikkerhetstilrådinger i denne undersøkelsen. Disse retter seg mot å gjennomgå og sikre korrekt områdesikring for driftsbanegårder, og å risikovurdere materielltypenes klatrevennlighet med tanke på hensetting og behov for inspeksjon. 

– Vi tar havarikommisjonens rapport til etterretning, og vil gå grundig gjennom den, og se på alle aspektene rundt den alvorlige og tragiske ulykken, sier områdedirektør Lars Berge i Bane NOR.

– Dette er en viktig rapport, og det vi allerede ser er at mange av funnene samsvarer med det vi selv fant i våre undersøkelser og som vi offentliggjorde i mai 2019.

– Samtidig er vi ute på skoler for å komme i dialog med barn og unge, for å forsøke å opplyse og informere dem, for å unngå at slikt skjer igjen. Parallelt jobber vi også blant annet med å vedlikeholde gjerder og skilting, slik at de som beveger seg i nærheten av slike områder, forstår farene de kan befinne seg i, sier Berge.


Publisert: 22. januar 2020 klokken 11:10

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01