Punktligheten ble bedre enn anslått

Etter en god avslutning av året endte den samlede punktligheten for persontog i 2019 på 89,2 prosent. Det er bedre enn i 2018, da vi endte på 88,6 prosent, og litt bedre enn vi selv anslo i midten av desember.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 17. januar 2020 klokken 15:27

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Mennesker på perrong på Oslo S

Eventyrlig vekst i antall togavganger skaper utfordringer for punktligheten. Foto: Bane NOR

Mange av utfordringene vi har knyttet til punktlighet henger sammen med rushtiden på Østlandet. Her er kapasiteten sprengt, det er mange som skal av og på togene og vi kjører flere tog en før. Dette fører til slitasje på infrastrukturen og forsinkelser i togtrafikken. Når det er problemer i trafikken på Østlandet forplanter det seg også videre til andre banestrekninger, noe som gjør at vi ikke nådde punktlighetsmålene for 2019.

Noen strekninger har gjort det bra

Til tross for store utfordringer er det også noen strekninger som gjør det veldig bra. Det er lokaltogene på strekningen mellom Bergen og Arna som har aller best resultat med eventyrlige 97 prosent punktlighet i 2019. Arendalsbanen og Jærbanen er også blant banestrekningene hvor vi lykkes, med henholdsvis 94, 4 og 91,3 prosent punktlighet.

Jærbanen er et eksempel på at vedlikehold og oppgraderinger virker. I 2016 oppgraderte vi kontaktledningsanlegget på strekningen, noe som har bidratt til at resultatene her har vært bra i årene etterpå.

– Norsk jernbane ligger mye bedre an enn mange tror. Vi er ganske likt Sverige, Tyskland og andre land som er kjent for å ha god jernbane. For kundene våre og for Bane NOR er allikevel ikke dette godt nok. Vi jobber for at norsk jernbane skal være best i Europa. Det tar nok noen år, men dersom vi gjennomfører ambisjonene i Nasjonal transportplan for både utbygging og vedlikehold av jernbanen vår, så vil vi klare det, forklarte Bjørn Kristiansen, konserndirektør i Bane NOR for Kunde og trafikk under et punktlighetsseminar vi holdt i midten av desember 2019.


Publisert: 17. januar 2020 klokken 15:27

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01