Prøver ut "fisketog" mellom Narvik og Malmö

Norges største godsoperatør på jernbanen, CargoNet, vurderer å kjøre en daglig godstogavgang mellom Narvik og Malmö fra og med 2021. Selskapet tror det kan bli god butikk både for godsbransjen og utenlandske kjøpere av norsk fersk fisk.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 15. mai 2020 klokken 10:43

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Et langt godstog med godsvogner kjører ut fra en jernbanestasjon.

Her kjører "fisketoget" ut av Narvikterminalen fredag den 8. mai 2020. Dersom testkjøringen går etter planen, vil operatør CargoNet søke om en fast godstogrute Narvik-Malmö fra og med 2021. Foto: Thor Brækkan

Fredag 8. mai sendte CargoNet et godstog fra Narvik til Malmö, med Kiruna som strategisk mellomstasjon. Det var den første av to planlagte avganger som CargoNet vil bruke for å teste fremføringstid, logistikk og generell gjennomførbarhet i det som kan bli en daglig godstogavgang fra og med neste år. Neste testkjøring er bestilt til 22. mai.

Bane NORs områdedirektør i Nord, Thor Brækkan, er begeistret for CargoNets initiativ, som media har døpt «fisketoget», siden mye av godset består av fersk fisk.

– Dette vil styrke jernbanens konkurransekraft fordi toget kan spare opp mot et halvt døgn på å frakte varer helt til Malmö. På Ofotbanen er vi glade for å kunne gjøre dette mulig, selv om kapasiteten på Narvikterminalen er fullt utnyttet i timene rundt midnatt allerede. Vi jobber nå med en detaljplan for økt kapasitet på terminalen, og vi håper å komme i gang med byggearbeidene neste år. Det er viktig for oss å lytte til våre kunders behov, sier Brækkan.

Fullastet begge veier

Kortere fremføringstid og raskere omlasting i Malmö før videre frakt til kontinentet er likevel bare halvparten av den mulige gevinsten, ifølge Eirik Fure, Bane NORs leder for marked- og kundeutvikling innen godstrafikk.

– Den virkelig store muligheten som ligger her er å kunne kjøre tilbake med et tilsvarende fullastet godstog – spesielt dersom toget først har vært innom Alnabru i Oslo. Matvarer, byggevarer og industrigods kan tas med på returen til både Kiruna og Narvik, sier Fure.

I så fall vil godsoperatør og vareeiere ha utnyttet jernbanens fulle kapasitet og fordeler foran veitransport.

– Godstoget er mest lønnsomt på lange avstander og store volumer. Nøkkelen ligger i å få vareeiere til å snakke sammen og benytte seg av muligheten, sier Fure.

Et 90-tallsbarn

I dag har CargoNet elleve avganger i uken mellom Narvik og Alnabru. Disse godstogene er kjent som ARE, et akronym for produktnavnet Arctic Rail Express, og har fraktet gods til og fra Narvik siden 1993. Ideen om «Fisketoget» med avgang i Narvik og ankomst i Malmö dukket opp allerede på 90-tallet, men det er først nå ideen kan settes ut i livet.

– Vår ambisjon er å bygge en miljøvennlig, trafikksikker og lønnsom logistikkløsning som våre kunder kan finne attraktiv og til å stole på. En tidsbesparelse på 10-15 timer gir oss en god start, men her består jobben i å bygge tillitt ved å vise at opplegget fungerer, sier Erik Røhne, administrerende direktør i CargoNet.

Røhne er også tydelig på at «Fisketog-prosjektet» i stor grad hviler på muligheten for å frakte gods også i nordgående retning, det vil si tilbake til Narvik.

– På papiret ser prosjektet bra ut, så vi er optimistiske. Kortere fremføringstid vil sikre at fisken får lenger holdbarhet i butikkene på kontinentet. Når vi frakter gods på bane bidrar vi samtidig til å opprettholde de ryddige arbeidsforholdene som alle ønsker seg i transportbransjen, sier Røhne.

Fakta

Sjømatnæringen har vokst med 11,7 prosent årlig fra 2015 til 2018, ifølge tall fra interesseorganisasjonen Sjømat Norge. Næringen skapte årlige verdier på over 100 milliarder kroner i 2018, ifølge Sintef.

Rundt 200.000 tonn sjømat fraktes årlig med tog mellom Narvik og Alnabru. Dessverre er ikke dagens transportlogistikk optimal. Blant annet sendes mesteparten av fisken tilbake til Malmö med lastebil, før den fraktes videre sørover mot kontinentet.

Dagens godstog mellom Narvik og Alnabru (CargoNets Arctic Rail Express, ARE-togene) har en fremføringstid på rundt 27 timer. Veitransporten mellom Alnabru og Malmö er beregnet til 7-9 timer. Til sammen går det i dag 34-36 timer før fisken fra Nord-Norge finner veien til kontinentet.

I dag ser godstogtrafikken på Ofotbanen slik ut:

  • ARE- tog Narvik-Alnabru (CargoNet): 11 tog per uke i hver retning (22 totalt).
  • NRE-tog Narvik-Alnabru (North Rail Express, Green Cargo): 6 tog per uke i hver retning (12 totalt).
  • Malmtog Kaunis Iron (Grenland Rail): 14 tog pr. uke i hver retning (28 totalt). 
  • Malmtog (LKAB): 10-11 tog i hver retning hver dag, dvs. opp til 77 pr. uke i hver retning (totalt 154 tog pr. uke).

Publisert: 15. mai 2020 klokken 10:43

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01