Nyttige fakta om planoverganger

Toget kan ikke svinge unna og kan bruke flere hundre meter på å stoppe. Det er med livet som innsats å ikke følge trafikkreglene på en planovergang.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 15. april 2021 klokken 13:30

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:00

Bilde av bom og et rødt lys ved en vei som krysser jernbanen.

– Blir du fanget mellom bommene, må du kjøre ned bommen, sier Bård Vagnild, sikkerhetsleder i infrastrukturområde nord i Bane NOR. Foto: Adrian Nielsen

Når det skjer ulykker knyttet til jernbane, rykker sikkerhetsleder Bård Vagnild i Bane NOR ut. Han har rollen som fagleder jernbane, for å samordne innsatsen i regi av Bane NOR.

– Selv har jeg heldigvis aldri vært på en planovergangsulykke med tragisk utfall, men jeg har deltatt i etterarbeidet ved slike hendelser. For meg er det helt uforståelig at noen trosser bommer eller signaler på en planovergang for kanskje å spare et lite minutt. Det er ulovlig, og konsekvensene hvis noe går galt er enorme. Toget er alltid sterkest, sier han.

ABC for sikrede planoverganger

Planoverganger på riks- og fylkesveger er sikret. Planoverganger kan være sikret med bom og/eller lys- og lydsignaler

Hvitt blinkende lys betyr at planovergangen kan passeres i samsvar med trafikkreglene. Du skal alltid se etter tog selv om overgangen er sikret. Er det bilkø, vent med å kjøre ut på planovergangen til du ser det er plass til å krysse uten å stoppe.

Rødt blinkende lys og lydvarsling starter like før bommene går ned. Har du startet å krysse, rekker du å komme over før bommene senkes. Trafikanter som nærmer seg, skal stoppe i trygg avstand.

Skulle du av en eller annen grunn bli fanget mellom bommene, skal du kjøre ned bommen. Den knekker lett, og det er bedre å kjøre ned bommen enn å bli truffet av toget! Hvis du får motorstopp eller kjører deg fast på planovergangen, forlat bilen og bring personer i sikkerhet raskest mulig.

Vent alltid med å krysse til det røde lyset slutter å blinke. Selv om ett tog har passert, kan det komme ett til!

Feil på sikringsanlegg

Du må respektere bommer, lyd og lys selv om du tror det kan være feil på anlegget, for eksempel hvis bommene blir liggende lenge nede. Du kan melde fra om mulige feil til Bane NOR på telefon 22 45 50 00 eller til kundesenteret vårt. Du kan også ringe politiet.

Ved alle sikrede planoverganger er det signaler mot togene som viser om lys og bommer fungerer slik de skal. Dersom det er en feil på anlegget, må toget passere planovergangen i en fart på maks. 10 km/t.

Usikrede overganger

Noen planoverganger har ikke annen sikring enn skilt og/eller grind. Disse finnes bare der få trafikanter vanligvis krysser linjen, og alle ligger på privat veg eller grunn.

Følg teksten på skiltene: «Stopp, se, lytt!» Toget tuter før planovergangen, og du bør dempe bilradioen og aldri bruke hodetelefoner når du krysser. Vær alltid oppmerksom, selv om du kjenner togtidene. Det kan være forsinkelser eller komme tog som ikke står i rutetabellen.

Bane NOR ønsker færre planoverganger og jobber kontinuerlig med å legge dem ned. Alle usikrede planoverganger skal fjernes.

Holdningsskapende arbeid

De aller fleste ulykker og uønskede hendelser på planoverganger skyldes at folk utilsiktet gjør feil eller bryter trafikkreglene bevisst. Bane NOR jobber derfor aktivt med å spre kunnskap og advare mot farene knyttet til slik ferdsel.

– Det er trygt å krysse en planovergang, bare den brukes riktig. Gjennom holdningsskapende arbeid ønsker vi å forhindre tragiske ulykker som i utgangspunktet er unødvendige, forteller Pål Buset, som er ansvarlig for holdningsskapende arbeid i Bane NOR.

Bane NOR følger systematisk opp meldinger om uønskede hendelser fra lokførere og annet personell. På de planovergangene hvor det registreres flest, er det i snitt nesten to slike meldinger pr. uke. Antallet hendelser er trolig enda større.

– Desto flere slike tilløp, desto større sjanser for at det før eller senere skjer en alvorlig ulykke. Derfor henvender vi oss ofte til nærmiljøet på steder med mange registrerte hendelser og nestenulykker, sier Buset.

Han forteller at Bane NOR er opptatt av å oppdra gode trafikanter, og at noen av virkemidlene er filmer og trykksaker til bruk i skolen – og skolebesøk der det trengs.

– Men når noen tar sjanser og bryter trafikkreglene på en planovergang, er det nesten alltid voksne. Derfor gjennomfører vi også årlige kampanjer rettet mot myke og harde trafikanter, blant annet gjennom sosiale medier og ved å møte trafikantene ansikt til ansikt, avslutter Buset.

Tall og fakta om planoverganger

Det er totalt 3.185 planoverganger på det norske jernbanenettet. Av disse er 1.600 i bruk og på banestrekninger med togtrafikk.

  • 349 har vegsikringsanlegg
  • 1.251 har ikke vegsikringsanlegg

I snitt har 1,2 personer årlig omkommet i planovergangsulykker de siste ti årene. Tilsvarende tall for perioden 2000-2009 var 2,4 personer.  

Trafikant skal gi fri veg og om nødvendig stanse for sporvogn og for jernbanetog.

Før passering av planovergang skal trafikant være oppmerksom på om jernbanetog eller sporvogn nærmer seg. Dette gjelder selv om overgangen er særskilt sikret. Kjørende skal holde så liten fart at stans om nødvendig kan skje i trygg avstand fra overgangen.

(Trafikkreglene, paragraf 10.2)

Kollisjoner mellom trafikanter og tog på planoverganger er i gjennomsnitt langt mer alvorlige enn andre trafikkulykker. De aller fleste ulykker ved planoverganger blir utløst av vegtrafikantenes utilsiktede feilhandlinger eller bevisste lovbrudd.

(Fra Trafikksikkerhetshåndboken, Transportøkonomisk institutt)


Publisert: 15. april 2021 klokken 13:30

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:00