Nye kontraktsbestemmelser for entreprisekontrakter

Bane NOR har per mai 2020 ferdigstilt arbeidet med å oppdatere sine kontraktsbestemmelser for entreprisekontraktene NS 8405, NS 8406 og NS 8407.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 9. juli 2020 klokken 09:24

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Bane NORs endringer og tilpasninger til Norsk Standard er gjennomgått i sin helhet. Endringer som ikke er nødvendige, er fjernet, og antall reguleringer som allerede følger av annet regelverk, er redusert. Noen tilpasninger er gjort like mellom entreprisekontraktene der det er grunnlag for det.

– Til forskjell fra tidligere, er malene bygd opp slik at Bane NORs særlige endringer og suppleringer til Norsk Standard er flyttet fra kapittel C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser til kapittel C2 Spesielle kontraktsbestemmelser. Kapittel C1 tilsvarer derfor nå den Norsk Standard som gjelder for kontrakten. Denne omstruktureringen medfører at kontraktsmalene har fått den samme konstruksjonen som de fleste øvrige byggherrer, og en systematikk som er gjenkjennbar for entreprenørene. Målet vårt har vært å legge til rette for en mer effektiv kontraktsgjennomføring for alle parter, forteller direktør for anskaffelser i Bane NOR, Cathrine Loennecken.

For store totalentreprisekontrakter kommer vi til å fortsette å benytte kontraktsmaler med utgangspunkt i NTK 15.


Publisert: 9. juli 2020 klokken 09:24

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01