Ny undergang erstatter to usikrede planoverganger

Et spleiselag mellom Ringerike kommune og Bane NOR sørger for et kinderegg på Hønefoss: Skolebarn og andre fotgjengere får en trygg gangvei under jernbanen, passerende tog slutter å tute og bydeler knyttes sammen.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 29. september 2020 klokken 09:32

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Et oversiktsbilde over et landskap hvor det går en jernbane gjennom.

Den usikrede planovergangen ved Storløkka ble stengt ved skolestart i høst. Like bortenfor kommer nå den nye kulverten som en del av ny gang- og sykkelvei. Foto: Ulf Glasrud, Bane NOR

Den første helga i oktober skal en ny gangkulvert (undergang) på plass under Roa–Hønefossbanen. Ringerike kommune er byggherre, og målet er å etablere en trygg gang- og sykkelvei i området Parkgata–Storjordet i Hønefoss.

– Det er store forbedringer som gjøres på nordsiden av Hønefoss. I forbindelse med byggingen av nye Ullerål skole, næringsetableringer og boligutbygging i denne delen av byen blir infrastrukturen samtidig fornyet og forbedret, sier prosjektleder Erik Josephson i Ringerike kommune.

Mye av vann- og avløpsnettet er utdatert, og kommunen fornyer dette samtidig med de andre arbeidene i et spleiselag med utbyggere i området.

Trygg skolevei

Den nye undergangen erstatter to usikrede planoverganger: Storløkka og Ankersgate. Overgangen ved Storløkka ble stengt allerede ved skolestart, mens Ankersgate vil bli lagt ned når undergangen står klar til bruk senere i høst.

– Samarbeidet med kommunen har fungert veldig bra. De har virkelig tenkt fremover og gjort en grundig jobb. Jeg er glad for at vi ble enige om å stenge overgangen i august slik at elevene ved nye Ullerål skole unngår å bruke denne i påvente av kulverten, sier prosjektleder Bjørn Ludvig Søgnen i Bane NOR.

Entreprenørene Isaksen og Baneservice skal utføre jobben på oppdrag fra kommunen. Det største løftet skjer helgen 3. til 4. oktober, da banestrekningen er stengt for arbeid i 43 timer. Først skal de kutte og fjerne jernbanesporet og grave vekk fyllingen. Deretter skal entreprenøren legge vann- og avløpsrør i bunnen og betongkulverten på 3 ganger 3,5 meter oppå. Til slutt skal fyllingen og sporet legges på plass igjen slik at togtrafikken kan begynne å gå.

Slutt på tuting

Roa–Hønefossbanen er daglig i bruk av godstogene på Bergensbanen. I tillegg fungerer banen som reservetrasé for persontog på Bergensbanen og for trafikken på Sørlandsbanen i avvikssituasjoner og når det foregår arbeid på sporet rundt Drammen, slik det har vært flere somre på rad.

– Godstogene er tunge og har langt bremselengde. Heldigvis har det ikke skjedd ulykker her, men det blir et viktig skritt for sikkerheten å legge ned de to overgangene. I tillegg vil naboene merke at togene slutter å tute før overgangene for å varsle at de kommer, sier Søgnen.

Statistikken viser at de fleste ulykker på jernbanen skjer ved planoverganger. Bane NOR jobber derfor kontinuerlig med å redusere antall overganger hvor biler og fotgjengere må krysse sporet. De siste årene er i snitt 25 usikrede planoverganger lagt ned hvert år. I fjor brukte Bane NOR 120 millioner kroner på slike tiltak. Bane NOR bidrar med 3 millioner kroner i prosjektet på Hønefoss.


Publisert: 29. september 2020 klokken 09:32

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01