Ny tunnel gjennom Ulriken åpnet

Fra i dag får alle togreisende mellom Arna og Bergen glede av nye UIriken tunnel. – En milepæl i moderniseringen av jernbanen i Bergensområdet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 • Prosjektnyheter
 • Dobbeltspor Arna-Bergen
 • Nyheter og aktuelt

Publisert: 13. desember 2020 klokken 11:00

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Bildet er tatt inne i en ny jernbanetunnel før den har åpnet for jernbanetrafikk

Nye Ulriken tunnel som åpnet 13. desember er Norges første jernbanetunnel med støpt fastspor. Foto: Bane NOR, Stine Undrum

Åpningen av den 7,8 kilometer lange tunnelen, som det har tatt seks år å bygge, er et stort skritt på veien mot dobbeltspor mellom Arna og Bergen. Når dobbeltsporet er ferdig, kan antall avganger for reisende på strekningen dobles til fire per time, og gods- og persontrafikken vil få mye større fleksibilitet enn på dagens enkeltspor.

Digital åpning og prøvetur

På grunn av smittesituasjonen i landet blir det ikke snorklipping på åpningsdagen, men både samferdselsminsteren, jernbanedirektøren, konsernsjef og utbyggingsdirektør i Bane NOR har sendt digitale hilsener til Bergen.

Moderne, fjernstyrt tunnel og stasjon

Fra nå av blir det nye signalanlegget i tunnelen og på Arna stasjon fjernstyrt fra togledersentralen i Bergen. Dermed er det slutt på å styre togsignalene manuelt i Arna slik det har blitt gjort siden den første tunnelen åpnet i 1964.

Første halvpart av Arna stasjon er også ferdig ombygget, med universelt utformet adkomst og nye plattformer. Ved sporene til den nye tunnelen er blomsterbed og benker kommet på plass.

- Vi er glade og stolte over å åpne den nye, flotte tunnelen i dag. Både entreprenører, leverandører og egne medarbeidere har stått på for å få dette til, ikke minst nå i den hektiske innspurten for å koble tunnelen sammen med resten av banen, sier konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund.

Teknisk foregangsprosjekt

Tunnelprosjektet har vært først ute på flere områder med nye tekniske løsninger. Byggingen har også foregått tett på jernbanesporene og den opprinnelige tunnelen som har vært i full drift underveis.

 • Sporkryss inne i fjellet
  Byggingen startet i august 2014 med sprengning av de første 800 meterne av tunnelen. Den sprengte delen har et tverrsnitt opp til hele 300 m². Her er det flere spor og to 150 meter lange overgangstunneler til den opprinnelige tunnelen. I denne lange «fjellhallen» skal togene etter hvert kunne bytte spor mellom gammel og ny tunnel.

 • Tunnelboring
  Neste etappe - på sju kilometer – ble boret av tunnelboremaskinen Ulrikke, som var den første i sitt slag på jernbanen her til lands. Det tok maskinen nesten to år å bore seg gjennom fjellet fra Arna før den kom ut på Bergenssiden i august 2017.
 • Rømningstunneler hver 500. meter
  Etter at hovedtunnelen var ferdig, startet en ny runde med sprengningsarbeid for å lage 16 mindre tunneler mellom den nye og den opprinnelige tunnelen i Ulriken. Tverrtunnelene skal benyttes som rømningssystem for de to parallelle tunnelene, som vil bli blant Europas sikreste når den gamle tunnelen er rehabilitert og kobles til togtrafikken igjen.

 • Fastspor
  Også på den jernbanetekniske siden har Bane NOR gått nye veier i dette tunnelprosjektet. For første gang på jernbanen i Norge ble hoveddelen av sporet i nye Ulriken tunnel støpt -såkalt fastspor - i stedet for å legge sporet på pukk og sviller slik man vanligvis gjør. De største fordelene med et slikt fastspor er mindre vedlikehold og lengre levetid.

Videre bygging

Nå venter neste etappe som er å bygge om den andre halvparten av Arna stasjon, rehabilitere den gamle tunnelen og å fullføre dobbeltsporet inn til Bergen stasjon og godsterminalen på Nygårdstangen. Først når alt dette er klart, etter planen i 2024, blir det full effekt av den nye tunnelen - og 4 tog i timen mellom Arna og Bergen.

 

 


Publisert: 13. desember 2020 klokken 11:00

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01