Mer til InterCity i revidert nasjonalbudsjett

Fredag 19. juni var siste dag i Stortingets vårsesjon, og Revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble behandlet og vedtatt. I vedtaket ligger økte bevilgninger til InterCity-utbyggingen slik at neste etappe på Dovrebanen kan starte opp og Ringeriksbanen kan kjøpe ut tomter.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 19. juni 2020 klokken 20:00

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

I forslaget til RNB fra Regjeringen som ble lagt fram for Stortinget i mai, ble det foreslått å bevilge 826 millioner kroner ekstra til investeringer på jernbanenettet i statsbudsjettet 2020. Dette ble vedtatt i Stortinget fredag 19. juni, og gjør at utbyggingen kan holde fram som planlagt på Follobanen, Østfoldbanen og Vestfoldbanen.

I tillegg ble det vedtatt 55 millioner kroner mer til jernbanestrekningen Kleverud-Sørli-Åkersvika i Stange kommune på Dovrebanen, for å muliggjøre oppstart i 2021. Regjeringen varslet tidligere i år utsettelse av byggingen av Kleverud-Sørli, og at det hverken i 2020 eller 2021 ville være rom på statsbudsjett til å starte anleggsarbeidene på prosjektet. Nå muliggjøres likevel oppstart i 2021.

– Dette er svært positivt, og vi går nå ut i markedet igjen med prekvalifisering. Det er viktig for entreprenørene, togselskap og kundene deres at prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika kan gjennomføres på en forutsigbar måte frem til ferdigstillelse, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

Stortinget vedtok også å bevilge 50 millioner kroner til grunnerverv for E16/Ringeriksbanen. Regjeringen foreslo i sitt forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2020 blant annet å redusere bevilgningene til planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 Høgkastet-Hønefoss, fra 278 millioner kroner til 250 millioner kroner. Det ble understreket at det da blir brukt mindre ressurser til grunnerverv og arkeologiske utgravinger i år enn opprinnelig planlagt.

Nå er det altså bevilget 50 millioner kroner til grunnerverv. I tillegg varslet Regjeringen at det siktes mot investeringsvedtak for Ringeriksbanen og E16 om ett år.

– Det er meget positivt med ekstra midler til grunnerverv for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Det gir en større trygghet for berørte grunneiere, og bidrar til framdriften i prosjektet. Dette styrker muligheten for tilgang til arealer for arkeologiske utgravinger i 2021 og andre forberedende arbeider, understreker Frimannslund.


Publisert: 19. juni 2020 klokken 20:00

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01