Luxemburg blir niende jernbaneland med norsk strømspareteknologi

I Luxemburg er det blitt gratis å bruke offentlig transport og det nasjonale jernbaneselskapet CFL tar i bruk norsk teknologi for å spare strøm. Ni europeiske land er nå del av teknologidugnaden Eress. Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres dersom hele Europa tar teknologien i bruk.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 28. mai 2020 klokken 08:00

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

– Myndighetene i Luxemburg investerer mye i offentlig transport, som nå i hovedsak er blitt gratis. Derfor har vi fokus på energieffektivitet og ansvarlig økonomiforvaltning, sier Christian Zimmer fra det nasjonale jernbaneselskapet CFL i Luxemburg. Det norskutviklede systemet for strømsparing er allerede operativt i Nederland og Belgia og dermed er det naturlig at CFL tar det i bruk fremfor å utvikle egen teknologi.

– Teknologien vår sparer togselskapene for store strømutgifter og klimaet for unødvendig strømforbruk. Jeg er veldig glad for at CFL blir partner i samarbeidet vårt. Teknologisamarbeid og kunnskapsdeling er viktigere enn noensinne. Vi deler teknologien med alle land som ønsker å bli partnere i samarbeidet, sier Dyre Martin Gulbrandsen, som er direktør i Eress.

Moderne tog kan produsere strøm under bremsing. Den norskutviklede teknologien sørger for nøyaktig måling av strømforbruk og strømproduksjon på togene hvor som helst i Europa. Dermed kan togselskapene spare penger ved å kjøre energieffektivt samtidig som Europa  får en betydelig klimagevinst.

EU-krav

Fra i år krever EU at samtlige tog får muligheten til å bruke denne typen spareteknologi. Dette må medlemslandene legge til rette for. Norske Erex er det eneste systemet som er ferdig utviklet og i bruk. Systemet er veldig gunstig for togselskapene fordi de sparer mye penger. Tidligere i år signerte spanske jernbanemyndigheter under avtalen som sikrer dem adgang til den norske teknologien. Dermed består samarbeidet Eress nå av Spania, Sveits, Nederland, Belgia, Luxemburg, Sverige, Finland, Danmark og Norge.

Teknologidugnad

Teknologien heter Erex og er utviklet i Norge av Bane NOR Energi og først spredt til Skandinavia gjennom et dugnadssamarbeid. Eress er et samarbeid mellom europeiske land der kostnadene deles. Teknologien som benyttes innebærer ingen tunge og dyre systemer. Flere tusen tog i ni land bruker nå systemet. Utstyr for strømmåling i toget og system for avregning av forbruket gir togselskapene potensial til å spare opp mot 30 % av strømforbruket. Sparing skjer både ved at tog produserer strøm under bremsing og ved at lokførere tilpasser kjørestilen for å bruke mindre strøm.

35 millioner husstanders forbruk

Tog er transportmiddelet som bruker minst energi per passasjer. Likevel kan togene gjøres enda mer energieffektive. I Europa bruker togene ca. 60 milliarder kilowatt-timer strøm. Teknologien Erex er utviklet av Bane NOR Energi og gjennom samarbeidet Eress tar stadig flere land systemet i bruk. De som bruker teknologien, kan spare mellom 15 og 30 % av strømforbruket. Med et grovt anslag tilsvarer sparepotensialet strømforbruket til 35 millioner europeiske husstander.

Slik fungerer teknologien

Moderne tog produserer strøm under bremsing. Systemet sørger for oversikt over togenes produksjon og forbruk. Det gir store besparelser for togselskapene. De får en mer riktig strømavregning og muligheten til å utvikle en strømsparende kjørestil blant lokførere.

Med Erex kan togselskapene se hvor mye energi hvert enkelt tog og hver lokfører bruker – og produserer. Togselskapene får nettoregning. 17 % av strømmen leveres tilbake til strømnettet når togene bremser. Nyere tog leverer mer tilbake på grunn av måten de bremser på. Det kan være store forskjeller i kjørestil blant lokførere og med optimal kjørestil kan det spares opp til 30 % av forbruket.


Publisert: 28. mai 2020 klokken 08:00

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01