Koronaviruset og jernbanen

Bane NOR følger myndighetenes råd om håndtering og tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Bane NOR har et koordineringsansvar mot togselskapene og er i løpende dialog om eventuelle tiltak.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 2. mars 2020 klokken 13:46

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Helsemyndighetene har bedt om at aktørene videreformidler informasjon og hygieneråd. Bane NOR har bl.a. hengt opp plakater på stasjonene og informert de ansatte i egen organisasjon.

De viktigste rådene gjelder god håndhygiene – hyppig vask med såpe og vann, samt bruk av desinfeksjon dersom håndvask ikke er tilgjengelig. Dessuten bør man hoste/nyse i papirlommetørkle som kastes etter bruk, og bruke albukroken om man ikke har papirlommetørkle for hånden.

Planlegger for høyt fravær

Det er en kritisk funksjon for samfunnet at Bane NOR sørger for å opprettholde drift av trafikkstyringen for togtrafikken. For å kunne håndtere en eventuell situasjon med stort sykefravær av egne ansatte, har Bane NOR kontinuitetsplaner for kritiske funksjoner for togfremføring. Planene tar høyde for ulike scenarier, fra 25 prosent fravær og høyere. I tillegg gjøres det lokale risikovurderinger og nødvendige tiltak.

– Per i dag er ingen ytterligere tiltak nødvendig for vår del av transportsektoren, men Bane NOR følger løpende opp råd fra myndighetene. Skulle situasjonen eskalere, vil vi forholde oss til disse rådene, samtidig som situasjonen vil bli håndtert av konsernets etablerte beredskapsorganisasjon, sier Otto A. Breivik, avdelingsleder for samfunnssikkerhet i Bane NOR.


Publisert: 2. mars 2020 klokken 13:46

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01