Korona og punktlige tog gir mer gods på bane

Koronautfordringene ser ut til å slå positivt ut for målet om mer gods på bane. Norske godstog er i tillegg på punktlighetstoppen i Europa. Så langt i år er det fraktet mer gods på jernbane enn tilsvarende periode i 2019. Mye av økningen er gods som normalt skulle ha gått med lastebil.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 8. september 2020 klokken 13:38

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Bildet er tatt på en godsterminal hvor en stor truck laster av en trailer og på et godstog.

Fra godsterminalen på Nygårdstangen i Bergen. Foto: Øystein Grue

– Jernbanen kan beholde denne andelen også etter korona. Vi sammen med godstogselskapene må sørge for en fortsatt god punktlighet og effektive tog- og terminalopplegg, sier Oskar Stenstrøm som er godsdirektør i Bane NOR.

Flere godstogselskap

Flere aktører enn før satser på jernbanegods. Nye transportopplegg startes opp og nye godstogselskap etablerer seg i markedet. Tidligere i år startet CargoNet sammen med ASKO, Meyership og Nova Sea opp Næringsmiddeltoget fra Trondheim til Mo i Rana og Bodø. Toget er rettet mot dagligvarebransjen, har blitt en suksess og vakt interesse hos flere store vareeiere.

I tillegg er det flere godstogselskap som har eller er i prosess for å etablere seg på det norske markedet. Det er nå totalt ti togselskap som har tillatelse til å frakte gods på norske skinner. I 2019 var det sju.

På strekningen Åndalsnes-Oslo kommer godstogselskapet Onrail til å etablere seg med kombitransport (containere). CargoNet har fra og med den 9. september begynt et nytt opplegg mellom Gøteborg havn og Oslo. Det svenske selskapet BLS Rail har videre startet opp tømmertransport til Norske Skog.

– Vi er veldig positive til initiativene og skal gjøre det vi kan for støtte dem, sier Oskar Stenstrøm.

Skarp konkurranse

Fordi flere godstogselskap har etablert seg på det norske markedet er det sterk konkurranse om godset. Selskapene tar andeler fra hverandre. For eksempel kan nevnes Sørlandsbanen der GreenCargo har overtatt volumer fra CargoNet og det samme gjelder også «Nord-Norgebanen» strekningen Oslo-Narvik, gjennom Sverige, der disse to selskapene konkurrerer. Godsruten frakter blant annet store mengder fisk til eksport sørover, og dagligvarer og forbruksvarer nordover

Norske godstog mest punktlige

Norske godstog er mer punktlige enn sine kolleger i Europa og trenden er stigende, ifølge en sammenligning gjort av PRIME, som er et samarbeidsforum mellom EU-kommisjonen og europeiske infrastrukturforvaltere for jernbane. 

– Sammen med togselskapene har vi som infrastrukturforvalter i Norge lenge hatt høyt fokus på punktlighet. Det viser seg i den positive trenden. Hver uke gjennomfører vi operative tavlemøter der vi sammen med togselskapene går gjennom og vurderer tog for tog, forsinkelse for forsinkelse. Punktlighetsreisen stopper ikke her uten er en kontinuerlig forbedringsprosess og vi har fortsatt et stykke igjen til at vi oppnår våre nasjonale målsetninger. At vi er best i Europa er dog noe som vi sammen med togselskapene skal være veldig stolt over, sier Oskar Stenstrøm.


Publisert: 8. september 2020 klokken 13:38

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01