Kollektivtransporttilbudet skal opprettholdes

Statsminister Erna Solberg og regjeringen med sterke tiltak i et forsøk på å stanse spredning av koronaviruset.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 12. mars 2020 klokken 15:56

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Koronaviruset sprer seg raskt og derfor har regjeringen i dag iverksatt flere tiltak. Statsminister Erna Solberg maner til dugnad for å begrense smitten.

Transportsektoren opprettholdes

Regjeringen har gitt Bane NOR i oppdrag å holde togtrafikken i gang slik at kritisk personell skal kunne komme seg til og fra jobb. Kollektivtransporten er en av 15 kritiske samfunnsfunksjoner som fortsatt skal opprettholdes. Dette er viktig både for å ivareta sårbare grupper i samfunnet, først og fremst helsevesenet, men også kritisk infrastruktur som togfremføring.

Samtidig oppfordres folk til å unngå offentlig transport og andre steder der du lett kan komme nær andre, så langt det lar seg gjøre. Unngå fritidsreiser, og unngå alle reiser som ikke er helt nødvendig.

Intensivert renholdet på stasjonene

I tillegg til dagens tiltak, informerte Bane NOR i går om at vi har intensivert renholdet på norske jernbanestasjoner, særlig på områder som berøres hyppig av de togreisende. Dette gjelder blant annet håndløpere på rulletrapper, rullebånd og trapper, heisknapper, armlener på stoler i venterom, og selvsagt offentlige toaletter. I tillegg er koronainformasjonen som er tilgjengelig for de reisende på stasjonene, oppdatert.

Vi er også i tett dialog med våre leietakere som driver utadrettet virksomhet på stasjonene, og oppfordrer dem til å ta nødvendige forholdsregler og følge myndighetenes anbefalinger.

Jernbaneskolen stengt

Norsk jernbaneskole iverksetter de nye retningslinjene fra nasjonale myndigheter som innebærer at undervisning ved skolen stenges fra og med fredag 13. mars. til og med 26. mars.

Følger føringer fra myndighetene

Bane NOR har et koordineringsansvar mot togselskapene, og vi er i løpende dialog om håndtering og tiltak. Vi gjør kontinuerlig vurdering av situasjonen og følger føringer fra myndighetene.

Situasjonen utvikler seg raskt og som vi har sett i dag må vi være forberedt på at rådene kan bli endret. Vi vurderer fra dag til dag hvilke nye tiltak vi må sette inn. Vi følger selvsagt helsemyndighetenes råd og oppfordrer også de reisende og våre ansatte til å gjøre det samme.


Publisert: 12. mars 2020 klokken 15:56

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01