I hovedsak god styring av Follobanen

Evalueringen av Follobaneprosjektet er ferdig. - Styringen av prosjektet synes i hovedsak å være god, med prosedyrer og systemer i henhold til beste praksis, skriver konsulentfirmaet Oslo Economics.

  • Prosjektnyheter
  • Follobanen
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 15. desember 2020 klokken 10:26

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Bilde fra Oslo S der det bygges tunnel for Follobanen.

Follobaneprosjektet samler nye jernbanelinjer i en 600 meter lang tunnel inn under Middelalderparken til Ekebergåsen. Arbeidet i dette kompliserte området har bidratt til økte kostnader. Foto: Bane NOR

Det er Samferdselsdepartementet som ønsket en gjennomgang av Follobaneprosjektet etter at Bane NOR informerte om behov for økt styrings- og kostnadsramme.  Tre temaer har stått sentralt: kostnadsutvikling, prosjektstyring og kostnadsestimering.
-Vi er glade for at Oslo Economics konkluderer med at styringen av det store Follobaneprosjektet i hovedsak synes å være god, med prosedyrer og systemer i henhold til beste praksis, sier Stine Undrum, Bane NORs konserndirektør for utbyggingsprosjekter.

Les også Samferdselsdepartementets pressemelding.(├ąpnes i ny fane)

-Nå går vi gjennom evalueringen, for å lære av den, sier Undrum og legger til at Bane NOR allerede har satt inn en rekke tiltak. – Vi er blant annet i gang med å forbedre prosessene våre slik at vi kan gi enda mer treffsikre estimater for hva en utbygging til slutt vil koste. Vi ser at Oslo Economics mener at kostnadsberegningene i forkant av Follobaneutbyggingen var for optimistiske, sier Undrum.

Stine Undrum understreker at det har vært utfordringer for Norges hittil største infrastrukturprosjekt.

- Styring av alle megaprosjekter er krevende, slik det også står i rapporten fra Oslo Economics. De mener at Follobaneprosjektet ikke har hatt større utfordringer enn andre, med ett unntak; da vår entreprenør Condotte fikk økonomiske problemer og vi måtte heve kontraktene.

Dette førte til at Bane NOR relativt raskt måtte lyse ut erstatningskontrakter for det gjenstående arbeid ved Oslo S. Oslo Economics stiller spørsmål ved strategien for erstatning av kontraktene, men understreker samtidig at de ikke kan fastslå at den valgte strategien var feil.

-Vi tar med oss at Bane NOR ikke kritiseres for oppfølgingen av arbeidet ved Oslo S, selv om Condotte-saken fikk store konsekvenser for gjennomføringen av prosjektet og for kostnadsutviklingen, sier Undrum.  

Innspillene fra evalueringen tas med inn i innspurten med Follobaneprosjektet. Etter sommerarbeidet i 2021 åpnes en ny linje for Østfoldbanen i egen tunnel inn mot Oslo S. Første del av nye Ski stasjon ble tatt i bruk i august i år – og i desember 2022 setter Bane NOR i gang trafikk til og fra hele det nye kollektivknutepunktet gjennom den 20 km lange Blixtunnelen.

-Vi samarbeider med et stort antall entreprenører og underleverandører og leverer stadig flere synlige resultater. Nå er det ikke lenge til vi kan ønske velkommen om bord i direktetog med ned til halvert reisetid mellom Oslo og Ski, mens Østfoldbanen fortsatt skal sikre den lokale trafikken. Dermed får vi en helt ny hverdag for reisende sørøst for Oslo, sier Stine Undrum i Bane NOR.


Publisert: 15. desember 2020 klokken 10:26

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01