Halvannen milliard til Nordlandsbanen

Rekordhøye 1,54 milliarder kroner investeres og brukes på vedlikehold ved Nordlandsbanen frem mot 2022. Det vil øke jernbanens satsing på godstransport.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 1. desember 2020 klokken 09:16

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Et oversiktsbilde av en fjordk og jernbanespor.

- Vi er inne i en veldig spennende og viktig treårsperiode for jernbanen i nord, sier Thor Brækkan, områdedirektør i Bane NOR. Foto: Stein-Hugo Steffensen, Bane NOR

Med disse beløpene øker Bane NOR kapasiteten på Nordlandsbanen og gjør den mer funksjonell og robust. Vi legger bedre til rette for mer gods på bane, noe som godt reflekter Bane NORs og samfunnets satsningsområder.

- Vi er inne i en veldig spennende og viktig treårsperiode for jernbanen i landsdelen. Jeg gleder meg til resultatet – og at vi da kan presentere en enda mer moderne og fremtidsrettet bane. Spesielt med tanke på godstrafikken og de store fordelene dette gir samfunnet i både bærekraft og miljøgevinst, kommenterer Thor Brækkan, områdedirektør i Bane NOR.

Nordlandsbanen er først ute av banene i Norge som får på plass det nye standardiserte systemet for signalisering og trafikkstyring på jernbanen i Europa (ERTMS). Dette vil koste 450 millioner kroner i denne perioden, 570 millioner totalt.. Samtidig gjør vi også nødvendige sporforlengelser i Bodø, Dunderland og Mo i Rana for cirka 177 millioner. Dette gjør også at vi nå kan ta i bruk det lange kryssingssporet på Røkland.  I Fauske er vi i gang med utvidelse av godsterminalen for 150 millioner, og her vil vi også få lengre kryssingsspor.

- Flere lange kryssingsspor fra Mo i Rana til Bodø er særdeles viktig for både dagens og fremtidens godstransport på Nordlandsbanen. Vi kan kjøre lengre tog hyppigere, sier Brækkan, vel vitende om at CargoNet allerede har økt med ett godstog i døgnet.

Utbygging av lange kryssingsspor og innføring av ERTMS er også viktig for persontrafikken. I tillegg har vi egne tiltak med ny hovedplattform i Bodø og forlengelse av mellomplattformen i Fauske.

Det skal også gjøres fornyelser og investeringer som vil gjøre Nordlandsbanen mer robust mot ras og flom.  Sporombyggingstoget skal i aksjon flere steder på banen de kommende årene, og svillebyttet her kommer på 255 millioner kroner.

Siste etappe i bygging av viltgjerder i Saltdalen fullføres, og det til en kostnad på 20 millioner kroner.


Publisert: 1. desember 2020 klokken 09:16

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01