Gorm Frimannslund valgt til president i EIM

Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund ble 10. juni enstemmig valgt til ny president i European Rail Infrastructure Managers (EIM) for en periode på to år.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 10. juni 2020 klokken 14:23

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

EIM, som ble dannet i 2002, er en organisasjon for europeiske jernbaneinfrastrukturforvaltere. Organisasjonens arbeid er i hovedsak konsentrert om to hovedområder: transportpolitikk gjennom lobbyvirksomhet overfor EUs lovgivende organer, samt teknologi og sikkerhet gjennom arbeid opp mot EUs jernbanebyrå ERA.

EIM har hovedkontor i Brussel og har i dag 16 medlemmer, deriblant de nasjonale infrastrukturforvalterne i 11 land. Til sammen forvalter EIMs medlemmer over halvparten av EUs totale jernbanenett.

Dette er første gang en nordmann blir valgt til leder i en stor internasjonal jernbaneorganisasjon, og også første gang at presidenten i EIM kommer fra et land utenfor EU. Vårt medlemskap i EIM gir Bane NOR en direkte kanal inn til beslutningstakerne i EU. Dette er spesielt viktig for oss ettersom Norge ikke er EU-medlem, slik at vi mangler de mulighetene som jernbaneselskapene i EUs medlemsland har til å øve påvirkning gjennom sine respektive lands EU-politikere. Derfor har vår deltakelse i EIM stor betydning, ikke bare for Bane NOR, men for den norske jernbanesektoren.

I forbindelse med sin tiltredelse som president i EIM uttaler Gorm Frimannslund følgende:

– Vi har en god mulighet til å påvirke hva som skjer i jernbanebransjen i Europa. Med fokus på EUs «Green Deal» og økt fokus på grenseoverskridende trafikk har jernbanen en stor framtid.

– Jernbanen må jobbe for økt standardisering for å øke sikkerhetsnivået, redusere kostnadene og sikre konkurranse mellom leverandører. Dette er spesielt viktig i forbindelse med videre utvikling av ERTMS og satsingen på ny teknologi som 5G.

– Jernbanen kan også være en del av løsningen når verden skal gå videre etter Covid-19. Jernbanesektoren er arbeidsintensiv, og økt satsing på jernbane og infrastruktur kan bidra til å få ned arbeidsledigheten. Jeg har sterk tro på samarbeid mellom land og mellom organisasjoner, avslutter Frimannslund.


Publisert: 10. juni 2020 klokken 14:23

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01