2019 et godt år for Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom-konsernet som består av Bane NOR Eiendom AS, datterselskaper og felleskontrollerte virksomheter, oppnådde gode økonomiske resultater i 2019.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 31. mars 2020 klokken 13:22

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Årsresultat før skatt ble 1.108 millioner kroner, en nedgang på 317 millioner kroner fra 2018, grunnet en ekstraordinær realisasjon ved årsslutt 2018 og periodisering av salgsgevinster. Leieinntekter og ordinære driftskostnader utviklet seg positivt i 2019.

– Jeg er godt fornøyd med de økonomiske resultatene i 2019, og det var også et svært produktivt år for oss. Av mange høydepunkter fra året vil jeg nevne at vi åpnet to nye, flotte hotell, ett ved Drammen stasjon og ett ved Porsgrunn stasjon. På Kvaleberg i Stavanger ferdigstilte vi et nytt, moderne togverksted, og i våre mange hel- og deleide boligprosjekter, ferdigstilte vi 310 boliger, sier administrerende direktør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom.

God verdiutvikling

Bane NOR Eiendom-konsernets eiendomsportefølje hadde en meget god verdiutvikling i 2019. Ved utgangen av året var porteføljens estimerte eiendomsverdi på 17.897 millioner kroner, 10.768 millioner mer enn bokført verdi. Til sammenligning var porteføljens estimerte verdi ved starten av året på 16.258 millioner korner, 9.850 millioner kroner mer enn bokført verdi.

Selskapet er i en god finansiell posisjon og hadde ved årsslutt 2019 ubenyttede kredittfasiliteter tilsvarende 1.716 millioner kroner. Belåningsgraden var ved årsslutt 27 prosent (35 prosent per 31.12.18).

Bane NOR Eiendom-konsernet oppnådde ogsåĚŠ gode resultater innen miljø, samfunnsansvar og knutepunktutvikling i 2019.


Publisert: 31. mars 2020 klokken 13:22

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01